Frihet genom mörkret

Dr. Michael LaitmanNär man börjar studera, behöver man gå igenom alla stadier, stiga och falla, så att man känner hur de influerar en. Man måste börja arbeta och hantera det. Det är inte möjligt att ropa ut hela tiden: ”Varför har du försakat mig, varför är jag hjälplös igen, i förtvivlan och mörker?”

Dessa tillstånd kommer från ovan, och det är just genom dem jag gör framsteg, under förutsättning att jag går igenom dem korrekt. Jag måste få en känsla av att stiga, uppvaknande, styrka, och stöd från gruppen och måste jobba på rätt sätt mot mörkret, transformera mörkret till ljus.

Detta mörker är bra, eftersom i den mån det finns mörker, får jag fri vilja. Jag kan bli fri! Och om ljuset tänds i mig, då är jag säker på att jag är i Hans givande. Ljuset är högre än mig. Det kommer, påverkar mig, inaktiverar mig och jag blir allt vad Han önskar.

Jag är som en marionett som leker och hoppar så långt mina trådar dras, av ljuset. Mörkret symboliserar att mästaren har släppt taget om mina trådar och jag faller utan någon rörelse. Jag kan mottaga uppvaknande från omgivningen och leka på det sättet, som om jag är styrd av mästaren.

Men jag kommer att leka ensam.  Det är klart att jag kommer att få styrka från gruppen, men endast i den utsträckning som jag investerar min styrka, och då kommer jag att börja leva. Det är redan jag som driver mig själv, på samma sätt som Skaparen driver mig.

En tid styr Han mig och en tid är det jag själv. I mörkret är det jag, och i ljuset  är det inte jag utan Honom. Det är så här jag arbetar, tills natten blir dag, så att det kommer att vara jag och inte Skaparen. Jag stiger till bara givande och det är inte viktigt vad som influerar mig, ljuset eller mörkret.

[135709]

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen,  2014.05.21, Zohar
videoikon MP4 ljudikon MP3