Månad: augusti 2012

Kurs på svenska

Jag vill göra alla mina läsare uppmärksam på att mina erfarna studenter i Sverige erbjuder en ny termin av grundkursen i kabbala med början 7 oktober 2012.

Online, live, helt gratis. Reservera din redan plats nu!

Bina: Inträdet till det vuxna livet

Dr. Michael LaitmanBaal Hasulam, Introduktion till boken Zohar, punkt 53: Efter att ha renat den animaliska delen av sin vilja att ta emot, och sen förvandlat den till en vilja att ge,”Tills han som som vet alla mysterier kan försäkra att han inte återvänder till dårskap”…

Vad hjälper inte en person om inte ljuset som andas in liv åt honom? Utan ljuset, skulle inte den motsatta formen ”existens från frånvaro” existera heller.

Bina, som är närvarande mellan alla sefirot, är den vändande punkten, delen av transformering. Vid Binas nivå renar en person sig från det mottagande begäret och börjar sedan återigen använda detta begär, men redan med intentionen för givandets skull. Om personen fram till nu konstant stridit för begäret att ta emot, ber han det nu om hjälp.

Vid Binas nivå skaffar sig personen emellertid stöd från det övre ljuset, som låter honom vända sitt begär till en partner.

Nivån Bina är en fas från barndom till vuxen. Fram till nu var personen korrigerad åt vad som var mer viktigt för honom. Han steg över sin egoism igen och igen, han valde Skaparen framför egot. Men nu har han skaffat sig nivån Bina, ljuset håller honom stadigt på den nivån och att han inte ska återvända till sin dårskap, och inte falla in i sitt slaveri av begäret att ta emot. Detta ”löfte”är givet honom från ovan, som är ”Ett bevis från han som vet alla mysterier.”

Det är då personen får tillåtelse och kapacitet att arbeta med sina begär på ett nytt sätt – genom att ta emot med syfte att ge. Tidigare kunde jag inte ens titta på detta ”bete”,  jag bara vände mig om, och försökte att hålla mig så långt borta som möjligt, tills jag steg upp mot nivån Bina. Här får jag Skaparens stöd och garanti – han lovar att inget dåligt kommer hända mig, sedan tittar jag  tillbaka åt Malchut, tittandes efter en chans att få henne att vända henne till att ge, med skaparens hjälp, som konstant håller mig från att falla.

Denna vändpunkt från altruistiskt givande till altruistiskt mottagande är väldigt viktig. Här behöver en person en överenskommelse med Skaparen, stadigare support från honom. Trots allt kommer han att arbeta med sin egoism för givandets skull…

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.08.01, Introduktion till boken Zohar
videoikon WMVljudikon MP3

Du kan inte undvika hindren

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför är det så att det ännu, trots att den kabbalistiska visdomen är uppenbarad, finns en risk att det externa kommer att kontrollera det interna?

Svar: Allting avslöjas på bakgrund av det växande egot och det är även här faran ligger; hur kommer vi avsluta korrigeringen: att vilja ta emot eller att vilja att ge? Vilken väg kommer vi att följa, Torans väg eller smärtans väg? Det är för att den positiva kraften växer motsatt den negativa.

Så det finns inte färre problem efter avslöjandet av den kabbalistiska visdomen. Det beror på att vi är mindre benägna att höra någonting och att det är en ökad hårdnad av hjärtat. Det är inte en slump att de sista motgångarna innan uttåget från Egypten var så hårda.

Fråga: Men är det möjligt att förvränga idén i sig i vår tid?

Svar: En person står i strid mot saker automatiskt ifall han inte känner att han, å ena sidan, inte har något val, och å andra sidan, kan rädda sig själv med denna metod, kommer han inte att acceptera det. Så man måste närma sig honom väldigt försiktigt och sanningen måste lindas in på så vis att den inte väcker motstånd hos folk.

Det är inte en fråga om ”omvänd propaganda”, utan mänsklig natur, egot som är en ”hjälpreda”. Skaparen är där som ”Farao”, som inte vill höra någonting och orsakar olika störningsmoment så att du korrigerar dig själv på det viset, lär dig att stiga, och förstå den kabbalistiska visdomen mer på djupet till följd av att överkomma hindren mera kraftfullt och upptäcka sanningen tills du börjar att lära ut den till andra. Det är allt ihop en del av korrigeringen. Det kan inte vara en kort och lätt väg.

Det spelar ingen roll hur många fiender och motståndare som finns, vi måste förstå att det är ett resultat av systemet. Hur kan Faraos hjärta avslöjas? Enbart genom envishet och grymhet. Det kan tyckas att en eller två smällar är nog; varför behöver vi alla plågor från Egypten hela vägen till ”den förstföddes död”? Men Farao ger sig inte; till och med flykten sker i mörker.

Så vi måste vara försiktiga och om och om igen förklara och hjälpa folk att möta sina egon. Oavsett vad de säger om oss, finns det ingen annan väg. Precis som vi inte kan välja våra barns karaktär, måste vi ändå ta hand om dem kärleksfullt, oavsett vad. Barnet kanske blir helt vilt och inte vill lyssna, han kanske är för busig, men vad kan du göra? Trots allt, det är mitt barn, han föddes, och jag har ett internt sammanhållande med honom.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2012.08.02,  Introduktion till boken Zohar
 videoikon WMV | ljudikon MP3 (på svenska)

Vem tar ett exempel från Skaparen

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Introduktion till boken Zohar, punkt 46: Malchut är den hårdaste förtäckningen, som döljer ljuset från Ein sof. Ljuset den släpper igenom från Honom till mottagarna är bara en liten del, relaterad till reningen av människans stilla kropp.
Ljuset filtreras, och försvagas på sin väg till begäret, och nivån, intensiteten, och styrkan från föreningen som det bär, beror på det. När det passerar genom Malchut, kan det rena begäret endast på nivån av den stilla naturen. En person som tar emot ljuset från Malchut annullerar sig fullständigt. Han kan inte utföra oberoende handlingar och annullerar sig själv fullständigt, på så vis gör han det möjligt för ljuset att operera på honom. Om ljuset kommer genom Zeir anpin, så renas det på den vegetativa nivån, och till följd av att annullera sig själv, får det honom att kunna röra sig för första gången. Senare får ljuset som kommer genom Bina begäret att höjas till den animaliska nivån. Nu kan den operera av sig själv, föda nya nivåer, och likna Skaparen. Till slut, när en person tar emot Chochmas ljus, finns det inga gränser på vad han kan göra med sitt begär och sin natur, med sin inre potential.

Så, allt beror på nivån från vilken ljuset som reformerar kommer. Vi måste vara under den nivån och likna den på något sätt.

Fråga: På vilket sätt skiljer sig den vegetativa nivån från den animaliska nivån?

Svar: Mät först tillväxten från början, eller med andra ord, jämför det med nivån av den stilla naturen. Den icke animaliska naturen kan inte röra sig på egen hand. Det är totalt annullerat inför ljuset och i total vila.

Å andra sidan, på den vegetativa nivån kan begäret som har vuxit ta på sig mer avancerade former och ändras, men detta stilla måste uppnås, och på så vis utvecklas den animaliska naturen eftersom den motstrider förändringar.

Begäret att ta emot förändras, men en person håller kvar vid sig själv, sin struktur, och sina attribut. Därav får han en bas som skapas av alla de fyra faserna som han vidhåller genom att inte annullera sitt begär, utan snarare genom att lämna det under masach (skärm) och restriktionen.

Då, från hans nivå av den stilla naturen, kan en person bygga de nästa tre nivåerna: den vegetativa, den animala, och den talande. Allting härstammar från naturens stilla nivå, en person genomgår alla faserna enbart i den stilla naturens form. Sedan finns det på varje nivå särskilda nivåer av den stilla naturen, och de är alla ett resultat av Keter av den stilla naturen som stabiliseras från början

Vad gäller den vegetativa nivån, kan den generera oberoende rörelser under Ljusets påverkan. Med andra ord, om jag till en början bara  kunde beundra olika delikatesser, täckandes min mun med min hand, vilket betyder att täcka begäret med en masach, kan jag nu redan smaka lite för att skänka.

Därefter finns den animala nivån som redan kan föda nya former. Den kan röra sig, utvinna överblivet material och organisera i grupper, men bara i enlighet med dess natur. Den tar fortfarande inte ett exempel från Skaparen, och agerar som en bebis i vilken nivån av de animala uttrycks för tillfälllet.

Detta är skillnaden: Den vegetativa nivån kan inte flytta på sig själv, den ger inte upphov till någonting nytt, och reagerar bara på it det övre Ljusets påverkan. Vid denna punkt börjar man gradvis arbeta med sin vilja att ta emot, vilket innebär att man inte bara begränsar den, utan använder den för att skänka för att skänka. Å andra sidan är den animala nivån redo att ta emot för att skänka.

Den talande nivån tar redan ett exempel från Skaparen, och detta är skillnaden från alla övriga. Hela poängen är att likna Skaparen.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.07.25, Introduktion till boken Zohar
videoikon WMV | ljudikon  MP3