Bina: Inträdet till det vuxna livet

Dr. Michael LaitmanBaal Hasulam, Introduktion till boken Zohar, punkt 53: Efter att ha renat den animaliska delen av sin vilja att ta emot, och sen förvandlat den till en vilja att ge,”Tills han som som vet alla mysterier kan försäkra att han inte återvänder till dårskap”…

Vad hjälper inte en person om inte ljuset som andas in liv åt honom? Utan ljuset, skulle inte den motsatta formen ”existens från frånvaro” existera heller.

Bina, som är närvarande mellan alla sefirot, är den vändande punkten, delen av transformering. Vid Binas nivå renar en person sig från det mottagande begäret och börjar sedan återigen använda detta begär, men redan med intentionen för givandets skull. Om personen fram till nu konstant stridit för begäret att ta emot, ber han det nu om hjälp.

Vid Binas nivå skaffar sig personen emellertid stöd från det övre ljuset, som låter honom vända sitt begär till en partner.

Nivån Bina är en fas från barndom till vuxen. Fram till nu var personen korrigerad åt vad som var mer viktigt för honom. Han steg över sin egoism igen och igen, han valde Skaparen framför egot. Men nu har han skaffat sig nivån Bina, ljuset håller honom stadigt på den nivån och att han inte ska återvända till sin dårskap, och inte falla in i sitt slaveri av begäret att ta emot. Detta ”löfte”är givet honom från ovan, som är ”Ett bevis från han som vet alla mysterier.”

Det är då personen får tillåtelse och kapacitet att arbeta med sina begär på ett nytt sätt – genom att ta emot med syfte att ge. Tidigare kunde jag inte ens titta på detta ”bete”,  jag bara vände mig om, och försökte att hålla mig så långt borta som möjligt, tills jag steg upp mot nivån Bina. Här får jag Skaparens stöd och garanti – han lovar att inget dåligt kommer hända mig, sedan tittar jag  tillbaka åt Malchut, tittandes efter en chans att få henne att vända henne till att ge, med skaparens hjälp, som konstant håller mig från att falla.

Denna vändpunkt från altruistiskt givande till altruistiskt mottagande är väldigt viktig. Här behöver en person en överenskommelse med Skaparen, stadigare support från honom. Trots allt kommer han att arbeta med sin egoism för givandets skull…

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.08.01, Introduktion till boken Zohar
videoikon WMVljudikon MP3