Månad: januari 2012

Italiens premiärminister: Ingen nation kan bekämpa en skuldkris ensam

Åsikt (Mario Monti, Italiens premiärminister): ”’Italien behöver Europa för att kunna utvecklas ekonomiskt och socialt, och Europa behöver Italien för att kunna bli starkare’, sa Monti i ett tal i staden Reggio Emilia i norra Italien vid en ceremoni tillägnad den italienska flaggan.

”’Inget europeiskt land är starkt nog att tro att man ensam kan möta de stora globala ekonomierna’, tillade han. ’Det är dags för alla att göra sin läxa. Ingen kan tro att de kan göra mindre än de andra’.”

Kommentar: Krävs det att vara på randen till konkurs för att kunna tala så? Är det inte möjligt dessförinnan?

 

Allt klargörs i tanken

Dr. Michael LaitmanVi har ett begär och en tanke. Om vi bara hade ett begär, så skulle vi utföra allt i blindo utan självkontroll, precis som de olika livlösa, vegetativa, och djuriska nivåerna av naturen, där den enda tanken är hur man uppfyller sitt begär.

En person som har utvecklats till det livlösa, vegetativa, eller det djuriska planet tänker enbart på hur man ska uppfylla det man vill ha. Det finns olika typer av människor; smarta, energiska, våldsamma, blyga, modiga, osv.— men var och en vill uppfylla sitt begär, från en liten bebis till en äldre person som döljer sitt begär. I var och en finns en tanke om hur det begäret ska uppfyllas till varje pris.

Så utvecklas vi i känsla och sinne, som ett djur, tills punkten i hjärtat avslöjar sig i oss och börjar fråga: Vad är allt det här till för? Varför? Från den stunden börjar den riktiga vetenskapen; när jag börjar att fråga om essensen av mina begär: Vad behöver jag det för?

Detta är inte enkelt. Människor kommer för att studera, de blir en grupp, men år kan gå innan de börjar ställa denna fråga, som är att de vill veta begären de känner: var kommer de ifrån? De börjar leta efter anledningen, roten, källan.

Sedan förstår de att tanken gavs till dem för att de skulle upptäcka Skaparen genom att studera sina begär. Om jag, genom tanken, korrekt uppfattar begären, kan jag nå källan från där de kom, börja förstå vem som sänder dem och varför, vad han vill ha av mig, och hur min inställning till honom bör vara.

Genom gruppen och även direkt börjar jag av honom begära att ändra mina begär:”Du gav mig ett sådant begär, men jag frågar efter ett annat begär!” Då kommer jag verkligen att kunna börja ändra det. Tanken är given till oss så att vi tack vare den kommer att känna våra begär och be om nya.

Tanken existerar så att jag kan se efter och bevisa för mig själv att jag inte kan göra någonting med mina begär! Även när det ser ut som att jag överkommer dem,så är det inte bara att byta ett mot ett annat, vilket också är egoistiskt: mot respekt, mot kontroll och stolthet. Jag hittar helt enkelt ett nytt begär som slår det första och ändrar värderingar.

Som ett resultat av mina tankar, eller påverkan från miljön, börjar jag föreställa mig att ett begär är viktigare än det jag just hade. Och så beslutar jag mig för att byta till ett annat. Det är egots spel. På detta sätt kan jag byta det begär jag hade.

Men jag kan på riktigt ändra mina begär enbart under påverkan av en miljö som ger mig andra värderingar. Då, som ett resultat av dess påverkan, kräver jag av Skaparen att ändra mina begär. Dessa begär kan redan vara övernaturliga för mig, det vill säga vara mot mitt ego.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.12.30, Rabashs skrifter
 videoikon WMVljudikon MP3

Förstör inte unikheten

Dr. Michael LaitmanEfter att vi fötts med våra medfödda förmågor, absorberar vi ofrivilligt värderingar och normer från vår miljö. Var och en väljer sin påverkan på sitt sätt; även bebisar är attraherade till olika saker, fastän vi kanske inte alltid märker det. Och så blir fler och fler mindre, externa attribut, trädda på våra basala egenskaper.

På detta sätt är var och en unik och vi bör bevara denna unikhet. Vi kan bara undvika att hålla med om den externa influens som riktas mot denna unikhet. Till exempel om en person har vistats i en dålig miljö i fem år, som har haft negativ påverkan och lett honom i en antisocial riktning, så kan vi protestera mot denna påverkan. Men vi får inte protestera mot en persons naturliga och ursprungliga attribut, för de innehåller en persons rot, hans frihet. Vi har ingen rätt att röra den, för ingen kommer att kunna komma med något substitut till denna skapelsens generella mosaik.

Vi måste därför enbart sörja för en påverkan från en god miljö. Då kommer alla naturliga tendenser som en person har att utvecklas som de ska, även om den positiva inverkan från miljön fram till nu saknats.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.12.29, ”Friheten”
videoikon WMV | ljudikon MP3

Att nå samförstånd ovan konflikterna

Dr. Michael LaitmanFråga: När vi planerar kurserna för integrerad uppfostran, behöver vi bestämma ämnena i förväg? Skall vi täcka dessa ämnen i speciella kurser?

Svar: Nej. Vi behöver leka med alla sorters ämnen i diskussionsprocessenen. Majoriteten av dem kommer att vara i form av ”rättssalar” med en jury, en domare, försvarare, vittnen, åtalade och offer. Egentligen är denna samling passande i vilken situation som helst. Även i vårt dagliga liv uppkommer dessa situationer ofta mellan par eller grannar, när varje person försvarar sin sak. Två sidor står emot varandra: en grupp på ena sidan och en annan grupp på den andra, en oberoende domare, hans assistenter, och så vidare. Även några instruktörer kan delta för att hjälpa till att angripa problemet på rätt sätt och vara så objektiva som möjligt.

I processen med att klargöra olika situationer i livet, skall frågan riktas för att nå maximal integritet, genom att visa absolut alla motsättningar. Man måste förstå att alla personer är olika, och var och en måste få ha sin åsikt, men genom att stiga över den, måste han nå en överenskommelse med de andra. Speciellt denna generella överenskommelse är resultatet av rättegången, och inte straffet vi väljer åt personen.

Rättegången fortsätter tills alla deltagare, inklusive den oberoende domaren, når en full överenskommelse. Inombords kanske de fortfarande hyser skilda åsikter (allt detta klargörs under rättegången), men överenskommelsen är ovan alla motsättningar.

Från ett samtal om integrerad utbildning 2011.12.12