Att växa från en nolla

Dr. Michael LaitmanFråga: Du sa att för att kunna bygga oss själva måste vi använda oss av två krafter: mottagande och givande. Men om jag istället för två krafter bara har en, mottagandets kraft?

Svar: Du har båda dessa krafter fast du önskar inte att använda den andra! Vi börjar uppstigningen underifrån, från ”noll” givande, tills det vi går genom 125 andliga nivåer tills vi uppnår absolut givande. Men ”noll” givande betyder inte att du inte har det; du utnyttjar helt enkelt inte denna kraft som du besitter.

Vi kan inte säga att något inte existerar i universum; denna kraft uppfattas bara inte för dig, i din förnimmelse. Och bekräftelsen på att den faktiskt existerar är att den kan utvecklas i dig i nästa ögonblick, bara för att sedan försvinna ännu en gång. Detta uppfattas som en ”nolla”. I verkligheten däremot existerar denna inte, det kan endast vara så i människans förnimmelse.

Du har fri vilja att framkalla givandets kraft från denna nolla. För att göra det har du fått en omgivning bestående av läraren, gruppen och böckerna. Börja använda den för att arbeta på din nolla av givande och det kommer inte längre att vara en nolla.

Du kan framkalla givandets kraft bara när du relaterar till någon annan som också önskar att uppleva den. Så börja bygg sådana förhållande; stäng inte in dig i dig själv! Finns det något annat sätt att avslöja givande?

Mottagandets kraft är koncentrerad inom en människa, men det krävs två för att upprätthålla givandets kraft så att den kan arbeta mellan dem. Här i ligger den stora skillnaden i valet mellan egoism och altruism. I ditt ego är du ensam, men du behöver en omgivning för att ge. Var kan du annars förverkliga det? Var kan du annars finna denna kraft och bekräfta att du faktiskt besitter den?

Så därför, så fort en andlig gnista vaknar i en människa och påkallar en utveckling av själen, så blir han eller hon omedelbart förd till en grupp och instruerad: ”Välj den!” Detta är var den verkliga fria viljan utövas: genom att välja den rätta omgivningen.

Från den fjärde delen av den  dagliga kabbala lektionen 1/6/2011, “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”

videoikonVideo ljudikonMp3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.