Den enda handlingen där vi kan använda vår fria vilja

Om vi befriar oss själva från onödiga aktiviteter, som inte är relaterade till att rätta till relationerna mellan människor, så gör vi det som är nödvändigt.

Detta är den enda handlingen där vi kan genomföra vår fria vilja och vi ser vad vi behöver göra och var vi behöver förändra oss själva.

Detta är bara ett litet område, men det skall vara helt klart för absolut alla, att det är här som fokuset för våra val ligger. Om vi rättar till våra relationer, så kommer vi att komma till ”slutkorrektionen” och målet med skapelsen. Hur som helst, om vi inte gör det här klart för oss så har vi ingen handlingsfrihet och förblir lika djur.

Naturen kommer att visa oss fördärv i alla dess aspekter; inom ekonomi, hälsa, uppfostran och utbildning av barn och familjerelationer – i egoismens all former som finns i oss.

Om vi inte korrigerar relationerna mellan människor så kommer allt annat att presenteras för oss på ett söndrigt sätt av Naturen.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.