Vad ”Studie av de tio Sefirot” talar om

Fråga: Just nu studerar vi Studie av de tio Sefirot (Talmud Eser Sefirot, TES), Del 2, ”Sambandet mellan förmåga och avsikt”. Jag kan inte koncentrera mig och relatera detta till mig själv och förstå det.

Svar: Vi är ett begär att erhålla njutning, och intellektet utvecklas bara för att tjäna begäret. Så, så länge du inte har börjat känna inom dig vad som beskrivs, kan du inte använda dessa begärets parametrar. Kommer det att vara möjligt att använda dem och med vilken avsikt?

Det finns människor som har förmågan att lära sig, inte inne i sig själva, i ett begär, utan genom att bygga en modell i sinnet. De lär sig Talmud ”teoretiskt” utan att använda den på sig själva. Tyvärr är detta hur alla lär sig i dag!

Men Toran kräver uttryckligen ”praktiskt” lärande (sensorisk, inom ett begär), det vill säga, på oss själva, på vårt begär. Och så länge det inte sker, så länge vi inte kan gå igenom detta tillstånd i känslan, kan vi inte heller förstår vad Talmud säger.
[139423]