Barn från olika nationer – en värld en själ

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi är alla representanter från olika länder och olika kulturer. Vad är relationen mellan vårt inre arbete och allas kultur och vanor?

Svar: Jag känner många studenter i världen och ser inga olikheter mellan dem. Deras mentala komponenter, psykologi och utbildningsnivå spelar ingen roll. Studenter från England , Turkiet, Sydamerika och Tyskland verkar vara väldigt olika, men, när vi börjar studera kabbala finns bara mer eller mindre externa känsligheter.

Plötsligt ser jag tyskar gråta på en kongress i Tyskland. Så ser man vanligtvis inte tyskar i vardagsmiljön; allt ändras.

Vi förstår inte varandra i vår normala mentalitet, men när vi börjar engagera oss i förening, i kabbala, så försvinner allt det. Trots det involverar vi oss  inte i det jordiska egot, utan stiger, och bygger egenskapen att ge ovan det.

Självklart manifesteras känslors yttre uttryck olika i alla. Den ena gråter och den andra visar sina känslor på ett mera uttryckligt sätt. Men sen jämnar allt ut sig för den andliga superstrukturen som vi skapar i oss själva är densamma för allihop.

Folk är dock olika, och alla bygger egenskapen av givande över sin individuella egoism, men jag ser inte att mentaliteten, utbildningen, uppfostran, eller yrke spelar någon större roll här. Allting är raderat. Genom att börja korrigera sig själva blir människor väldigt lika, men inte externt: Alla har kvar sina egna olika karaktärer, men den jordiska essensen försvinner; vi känner alla varandra som lika; vi representerar vad vi upplever.

Anta att olika människor har samlats på en kongress, men alla upplever samma interna fenomen.

Tänk alltså inte på detta. Allt av detta kommer att försvinna utan ett spår. Vi behöver gradvis känna att vi stigit upp till nästa nivå, till nästa dimension, nästa närliggande till vårat universum kallat världen Assiya. Där kommer vi fortsätta att existera enbart som krafter som projicerar sig på vårt nuvarande medvetande, den materialistiska världen, som en stråle av ljus från en projektor på en duk som avbildar en icke-existerande värld på sig.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.09.12, lektion 6
videoikon WMV | ljudikon MP3