En inbjudan att stiga till nästa nivå

Dr. Michael LaitmanJag började lära ut kabbala för länge sedan. Tillsammans med gruppen studerade vi den kabbalistiska visdomen under många år. Men, även om vi läste kabbalisternas artiklar, förverkligade vi dem inte helt förrän den globala krisen slog till för ett antal år sedan.

Med början ungefär år 2005 började vi fokusera på hur man korrekt ska strukturera gruppen. Det var här vi kände trycket, och vi insåg att det var precis det vi behövde göra för att aktualisera metoden och komma in i den andliga världen.

Faktum är att världen inte hade upplevt någon kris förrän dess. Vi kände inte vad eller vem våra handlingar bör riktas mot. Men tillsammans med krisen kände vår grupp ett akut, till och med dramatiskt, behov av att omedelbart omsätta metoden i praktiken så att vi skulle kunna vara ett exempel för världen.

Med varje dag måste vi arbeta för att stärka vår inre enighet och yttre spridningsverksamhet. Droppe för droppe måste vi föra nyheten till folket att det finns en metod för korrigering. Trots allt är krisen som omsluter världen en inbjudan från Naturen att stiga till nästa nivå.

Vi bör inte vara som envisa barn som inte vill lyssna på sina mödrar. I allt det som sker bör vi se en tidigare aldrig skådad möjlighet: Dörrarna öppnas för oss så att vi kan lämna denna begränsade lilla värld, som är helt och hållet genomsyrad av lidande och slutar med döden, för att istället komma in i en evig existens, en värld upplyst av det övre Ljuset. Detta måste vi förklara, genom att illustrera att det kan göras i en grupp, tillsammans.

Gruppens lagar kan till och med iakttas i den här världen. Världen uppenbarar sig som ett holistiskt system i vilket alla delar är sammankopplade. När vi iakttar det kan vi själva se vad som krävs av oss.

Från den andra lektionen under kongressen i Rom, 2011.05.21
videoikon WMVljudikon MP3