Dag: 23 mars, 2011

Avsikt: Vad som är viktigt är resultatet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är avsikt?

Svar: Avsikten är det som du önskar från ditt tillstånd. Det viktiga är inte det du säger eller gör, men exakt vart du siktar, vilket resultat du förväntar dig från det nuvarande tillståndet, och det spelar ingen roll om det är ditt eller vårt.

Annorlunda uttryckt, hur vill du se ditt kommande tillstånd? Hur föreställer du dig det nu? Vad kommer du göra: skänka till Skaparen, ta emot för dig själv, förtjäna, stjäla, ge vidare, ge ut? Hur föreställer du dig själv i nästa tillstånd? Detta är din avsikt.

Det är därför som bara människan har avsikter. Hon är den enda i hela skapelsen som är utanför tiden. Avsikten opererar inte i den materiella tiden, men i andlig tid, vilken ligger ovanför vårt begär.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 3/20/11, Talmud Eser Sefirot

En välbekant sång låter bättre

Dr. Michael LaitmanVi måste förbereda oss för kongressen så att vi kommer dit med ett upplyft humör. Vi måste bli bekanta med allt förberedande material, titta på alla videoklipp, och lära oss alla låtar som vi kommer att sjunga där.

På detta vis bör det inte vara något nytt eller komma som några överraskningar för dig. Ju mer bekant materialet är, desto starkare intryck gör det på dig. Vi lär utav världarnas struktur att den första föreningen mellan den manliga och kvinnliga delen inte avlar ett nytt liv, utan bara skapar kärlet (kli). Ljuset blir bara uppenbarad i detta kli som startar med den andra föreningen.

Först av allt, behöver en person förbereda sina begär (kärl, Kelim) och därför, är det värt att bekanta sig med allt material. Om allt är bekant för en person, kommer han eller hon att kunna uppnå en starkare koppling under konventet. Och om vi ser något för första gången, kan vi inte behärska det omedelbart. Vi har ännu inte begäret för det, och det finns ingen plats för att ta emot uppfyllelsen, det är bara det första mötet.

Men bara att ha en sammankomst är inte tillräckligt för oss, vi vill ha delaktighet och självförverkligande. Det är möjligt bara om du är väl förtrogen med programmet. Vi talar inte om några individuella prestationer, men vi måste veta och delta i allt annat som händer på scenen.