Dag: 23 januari, 2011

Myter och verklighet

Dr. Michael Laitman

Fråga: Tyvärr uppfostrades jag att tro att Skaparen är en gammal man som sitter någonstans i himlen. Nu när jag studerar kabbala, förstår jag att detta är en falsk uppfattning. Hur kan jag bli av med dessa barndomens stereotyper?

Svar: Detta är inte relaterat till ens barndom. Mänskligheten utvecklade sådana myter för länge sedan. Det är naturligt för oss att föreställa oss att det finns något på detta sättet. Berättelser om en befintlig kraft har berättats från generation till generation, och människor förknippar den med bilder som har både armar och ben, allt enligt sin egen förståelse.

Skaparen har ingen bild eller form. Skaparen är Naturen, och eftersom båda orden har samma numeriska värde, representerar de samma objekt. Skaparen är Naturens allmänna lag, och Naturen är en kraft. Vi är krafter likaså, även om det för oss verkar som att bilderna, materia och natur finns på de stilla, vegetativa, och levande nivåerna. Precis som vi ser olika bilder på TV-skärmen, ser vi allt här i världen exakt på samma sätt. Vi föreställer oss det i våra huvuden.

Bilden av Skaparen som en gammal man i himlen är ett allvarligt misstag och skapar en skev verklighetsuppfattning. Den kabbalistiska visdomen doldes, inte heller judendomen har förklarat för folk vem Skaparen är. Allt detta har lett folk till att tro på dessa myter. Liknande föreställningar finns fortfarande bland nationen.

Vi förknippar saker med Skaparen som vi normalt skulle förknippat saker med människor i vår värld: Om jag ger honom något, då kommer Han ge mig välsignelser, eller om jag ger en tia, då Han kommer ge mig två. Vi tror att om vi mutar Honom, så vi får bättre behandling från Honom, och livet tar en vändning till det bättre.

Men, med varje dag som går, blir det allt tydligare att vår relation med Skaparen måste byggas endast i riktning mot vår korrigering. Han kräver bara en sak från oss: att vara en människa med ett hjärta och älska din nästa som dig själv.

Lektion om ”Varför Skaparen är dold” i serien kabbala för alla
videoikon WMV Video | ljudikon MP3 Audio

Natten för uttåget ur Egypten

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att tacka Skaparen?

Svar: Efter alla ansträngningar som krävs av mig i spridning, studier, och gruppen, uppnår jag en förtvivlan och då börjar jag att uppfatta mitt egoistiska begär som separat från mig själv. Det är samma sak som hur en sjuk person känner platsen för sjukdomen och dess källa, det smärtande området, inom sig, som man urskiljer och vill isolera.

Då börjar man arbeta för att komma ut ur Egypten, för att isolera sina egoistiska begär. Man försöker separera sig från det, men kan inte göra det. Så passerar den första och den andra av de egyptiska plågorna.

Efter det börjar man känna att alla dessa förändringar i förhållande till ens onda böjelse frammanas av Skaparen. Som Toran berättar, informerar Skaparen Moses att han har gett mer styrka till Farao för att bestiga och upphöja Sig över honom.

Man börjar se och förstå att Skaparen gör allt arbete inombords. Han leder en upp, ut ur de egoistiska beräkningarna, och sänker en sedan, därefter faller man tillbaka. Sedan tar Skaparen ut en igen och senare faller man igen. Det är så gång på gång, så erhåller man kunskap och en känsla av det faktum att om Skaparen inte utför dessa åtgärder på en, kommer man alltid att förbli i sitt Egypten, inne i sina egoistiska begär.

Dessa intryck samlas, blir tydligare och starkare, tills man ropar, redo för vad som helst – även att anpassa mörkret för sin egoism – allt för att fly från den. Detta är det ”egyptiska mörkret”, natten för uttåget ur Egypten. Det finns inget mörker i en större än det här, men om man vet att man följer Skaparen, då föredrar man detta mörker. Naturligtvis föredrar man det inte i sin önskan att njuta, utan för att Skaparen går framför en.

Och detta uppnås genom noggrant arbete.