Skapelseprogrammets övre logik

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför är det en sådan på flera nivåer komplicerad process  att nå skapelsens mål, med uppstigningar, fall och sönderfallet?

Svar: Det är för att den består av två motsatta element: Ljuset och begäret (kli), och de båda bygger en förbindelse baserad på deras motsatta naturer. Utvecklingsprocessen härleds ur två villkor och dikterar en evolutionslag: Två krafter som från början är motsatta varandra måste i slutändan nå fullständig formlikhet. Hela processen är ett oundvikligt resultat av dessa initiala och finala villkor. Vi kan inte förändra någonting med processen eller agera enligt någon annan logik.

Det finns två strikta villkor, ett vid början och det andra vid slutet:
Villkor 1: Avståndet mellan dem är oändligt.
Villkor 2: Föreningen mellan dem är total.

Före detta ger den ena enbart, medan den andra bara tar emot. Å ena sidan är de separerade av en oändlig avgrund, å andra sidan finns det en finit punkt där de smälter samman och blir en.

Försök nu komma på en formel där vi kan gå från det första villkoret, total motsättning, till det andra, fullständig formlikhet. I ”världen av oändlighet” finns redan såväl dessa komponenters sönderfall som deras förening. Även om både Ljuset och begäret är närvarande där, är de ett och de kompletterar varandra. Denna enighet upprätthålls av Ljusets övre kraft.

Med andra ord stödjs slutvillkoret till en början av Ljusets, Skaparens, makt. Detta gör det möjligt för oss att utveckla formeln för hur man kan göra denna övergång från det ena tillståndet till det andra. Villkoren för vad som är möjligt är satta; nu behöver vi bara implementera dem. Nu rullar hela verkligheten upp steg för steg, scen för scen, framför våra ögon, där vi är de skapade som lever i ”världen av oändlighet”. Vi lämnar den aldrig.

I denna enda plats (begär), som skapats av Skaparen, finns det Ljus, begär, och villkoret för deras förening, och allt detta sker just nu. Vi anses därmed vara Skaparens handlingar, produkterna av Hans arbete: skapelserna, de skapade, eller mästerverk.

Inget av detta kan förändras. De initiala och finala villkoren bestämmer allt som kommer att ske, inklusive sönderfallet, enligt versen ”den slutgiltiga handlingen är innesluten i den ursprungliga planen.”

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-08-18, Introduktion till boken ”Panim Meirot uMasbirot
videoikon Videoljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.