Hur föds en bokstav?

Dr. Michael LaitmanFråga: Om andliga kelim (kärl) har formen av skänkande, hur kan ”onda krafter” klamra sig fast vid dem?

Svar: Det kan inte finnas någon form utan klipot (onda makter). Hur kan en form existera om det inte finns någon begränsning? Det är omöjligt att rita en figur om den inte begränsas. Den måste sträcka sig ut till en viss punkt men inte längre.

Men vem eller vad är det som begränsar oss? Det är vårt begär efter njutning. Om jag går lite över gränsen, anses det att vara ”av hänsyn till egen tillfredsställelse”, och det är där jag slutar. Men vid denna punkt är jag fortfarande kapabel att ge, så jag fortsätter leta efter ”riktningen” och formen av skänkande. Detta är hur formen på bokstäverna bildas.

Du börjar med en punkt: ”Jag har en önskan att skänka”. Vad händer nu? Du kan flytta upp lite till höger eller vänster och genom att använda begränsningar ritar du en bokstav (ett andligt kärl), ett kli där två av Ljusets krafter ansluts – Ljusen Chassadim och Chochma. Endast två komponenter finns: ett begär efter njutning och avsikten ”av hänsyn till skänkande”. Kli är gjort av ett begär efter njutning, men det finns en ”skärm” ovanför den med reflekterat Ljus – kraften av skänkande. Det är så en bokstav framkommer ur en punkt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.