När det andliga blir vårt Liv

Dr. Michael Laitman

Introduktion till boken Panim Meirot uMasbirot, punkt 3:

”Denna kännande kraft i det ’Rörliga’ är mycket begränsad i tid och rum eftersom känslan inte fungerar ens på de kortaste avstånd utanför dess kropp. Dessutom känner den ingenting utanför sin egen tid, dvs. i det förflutna eller i framtiden, utan bara i nuet.

Ovanför den finns det ’Talande’, som består av en emotionell kraft och en intellektuell kraft tillsammans. Av den anledningen är dess kraft obegränsad av tid och rum ….

Det beror på dess vetenskap som är en andlig fråga och inte är begränsad till tid och rum. Man kan lära andra var de än är i hela verkligheten, också i det förflutna och i framtiden, genom hela generationer.”

När vi läser dessa böcker, blir vi är förbluffade över den enorma visdom hos kabbalisterna som skrev dem. De kan skriva tusentals berättelser för oss om den andliga världen eftersom den är öppen för dem. De berättar helt enkelt för oss vad de ser.

En kabbalist ser världen från början till slut. Han ser alla dess inre krafter och samband. Han tar en del av den och börjar förklara för oss.

Var och en av hans beskrivningar återspeglar en obeskrivlig visdom och är en fantastisk upptäckt för oss. Vi blir förundrade över hur han kan känna till allt. Men han behöver ingen särskild intelligens för detta. Han bara ser bilden framför sig eftersom han har förändrat sin inre natur.

Om vi tror att vi kommer att kunna uppnå det som skrivits genom att använda våra hjärnor, genom att systematiskt ordna allt i våra sinnen, är det ett stort misstag. Det kommer inte att hjälpa oss. Vi måste höja oss till en andlig nivå och då kommer det som kabbalisterna talar om att bli en del av våra liv. Vi kommer att naturligt förstå att saker är precis som kabbalisterna beskriver och att de kan inte vara annorlunda.

Vi läser artiklar och böcker för att dra till oss det omskapande Ljuset och när vi kommer tillbaka till Källan kommer alla dessa begrepp att ”komma in” i oss och bli självklara för oss. De kommer att uppstå i vår andliga kropp.

Men vi skall inte misströsta om vi inte kan förstå allt materialetet med våra förstånd. Vi behöver en önskan till inre förändring så att allt detta blir vår egen natur, och då kommer inga ord att behövas! Precis som det är naturligt för mig att se stenar, växter, djur och människor omkring mig, så kommer jag då att se hela den andliga verkligheten lika tydligt. När den andliga världen blir uppenbar för mig kommer den att sluta att vara en ”vetenskap” för mig, den kommer att bli mitt liv.

Bekymra dig inte, ingen kommer att pröva oss i denna kunskap och kräva att vi memorerar den. Det skulle ändå inte hjälpa. Låt ingenting bli kvar i våra huvuden av det vi läser. Att ha en avsikt är allt som betyder något.
Resten är oviktigt även om jag har glömt det jag lärde mig för en sekund sedan. Det viktiga är att aldrig glömma målet och att ha den rätta inställningen till studierna.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 27.06.2010, Introduktion till boken Panim Meirot uMasbirot.
videoikon Videoljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.