Dag: 13 juli, 2010

Vi kommer att uppstiga tillsammans

Dr. Michael LaitmanEn fråga jag fick: Hur går den andliga korrektionen till?

Mitt svar: Till att börja med, den övre andliga Partzuf faller ner till den lägre. Den övre sammanfogar sig med den lägre och antar dess form och kvaliteter. Sedan kommer ljuset och när den övre uppstiger så stiger den lägre tillsammans med honom, tack vare förbundet som formades mellan den övre och den lägre.

Det visar sig att nedfallet och sönderfallet gav möjlighet åt den efterföljande korrektionen. Till att börja med faller den övre ner till den lägre, blir förvrängd och därmed utjämnar den sig med den lägre och de blir till en hel. Sedan när ljuset kommer, som är en del av den övre som föll ner till den lägre, så kan den övre vakna, för det är hans ljus, som är skänkandets ljus.

Den lägre kan inte vakna av detta ljus för den är helt oinspirerad av kärleksberättelser och av att skänka. Den bär endast på begär efter njutning. Men tack vare deras förbund drar den övre under tiden den uppstiger med sig den lägre upp, för att de var tillsammans i nedfallet. Detta är korrektionens mirakel.

Från den första delen av den dagliga Kabbalalektionen 7/5/10, baserad på artikeln av Rabash “Go Forth From Your Country”.
videoikon Videoljudikon MP3