Hela världen tillhör dig

Det ser bara ut som om det finns många människor runt omkring dig, som studerar tillsammans med dig.

Du ser yttre begär omkring dig eftersom din syn är dålig. Men föreställ dig att allt är dina inre begär som du inte kan kontrollera. Det är ungefär på samma sätt som du inte kan kontrollera din onda inklination. Därför verkar dessa begär vara något yttre för dig, och du måste länka samman dem.

Om du länkar samman dessa kvaliteter och kontrollerar dem så kommer du att se hur allting på utsidan faktiskt tillhör dig. Det är ett avtryck av det som du har inombords. Det finns många kvaliteter, begär och olika sorters längtan inom dig, men du har ingen makt över dem. Det är därför som du ser så många människor utanför dig, och en hel värld med stjärnor, planeter, orörliga, vegetativa och rörliga objekt. Där finns människor som gör saker i strid mot dig och människor som du vill utnyttja för dina behov, eller till och med slå ihjäl, eller springa iväg från.

Allt detta är för att du är konstruerad på det sättet inom dig själv, och det är därför som du ser världen på det sättet. Om du får kraft från Ovan, som ger dig makt över alla dina begär så kommer du direkt att uppenbara att hela världen tillhör dig, och att andra människor inte är skilda från dig, och inte alls är utanför dig. Du kommer att känna ditt eget själv inne i var och en av dem.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.