Den rätta inställningen till varje problem i livet

1En person som avancerar andligt, behöver förstå att alla problem han möter på den andliga vägen, kommer från Ovan. Problem tilldelas oss på olika nivåer och de kan vara av olika slag. Det beror på den specifika själen och vad den behöver gå igenom för att uppnå korrektion. Vi ska inte analysera varför vi erhåller de särskilda problemen. Vi kommer aldrig kunna förstå dem så länge vi befinner oss på deras nivå. Vi behöver resa oss över dem, som om vi inte lägger märke till dem, och tänka bara på det andliga målet.

På vägen mot målet måste vi ibland ”komma över” en flod, en spricka i en klippa, en avgrund och ibland en cyklon. Genom att övervinna hindren för att nå målet, vänder vi dem till att bli en hjälp och bygger målet precis av dem! Inga av problemen kommer till oss av en tillfällighet. De bestäms alla av ens själs kvaliteter. Själen är bruten och dess brott avgör vilken sorts problem som uppstår för att vi skall kunna rätta dem.

Om du strävar mot det andliga målet oavsett alla hinder, kommer du att korrigera dem och de blir fyllda med kunskap, förståelse och sammanhang. Det är så en person avancerar. Men vägen är alltid kantad med problem.

Och det kommer att vara så till slutet av korrektionen. Därför kallas det för ”korrektionsvägen”.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.