Hur man uppnår uppenbarelsen i boken Zohar

1Zohar är en uppenbarelse av vårt sanna tillstånd. Denna uppenbarelse sker i samma uträckning som vi är lika det som är fördolt, i samma grad som vi erhåller den kvalitet som är likadan som den dolda andliga världen. Zohar blir uppenbarad för oss i samma utsträckning som vi förvärvar avsikten av skänka. Och om vi inte skaffar oss den. kommer boken för alltid att förbli ett mysterium för oss.

Kabbala råder oss att kontrollera: önskar vi att kunna skänka? Vi skall kontrollera om vi har en strävan att förena alla begären att skänka, som våra vänner har. Deras enade begär kommer att bli den Övre Gradens uppenbarelse – Skaparen.

Var och en av oss, oavsett var vi är, måste stänga ute allt annat och begära enbart att höja sig över vår värld för att förenas och känna att vi alla är ”en man med ett hjärta”. Detta är det enda sättet för oss att uppnå enande och en ömsesidig garanti, och på det sättet uppenbara den Övre Världen inne i denna kvalitén.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.