Till minne av Rabash

I dag är det minnesdagen för min lärare, Rav Baruch Shalom Levi Ashlag – Rabash. Vi är alla närda av det vi fått från honom. Han var den enda personen som förstod Baal HaSulam, som fortsatte hans väg, och som har fört metoden vidare till flera av sina elever. Det faktum att vi kan avancera med Baal HaSulams metod, att se, höra, känna och förstå vad han skrev, är möjligt endast tack vare Rabash.

Rabash brukade skriva en artikel i veckan, och vi har över 400 av hans artiklar. I dem ger han redogörelse för hela av kabbalans vetenskap, inklusive allt som gäller en persons inre arbete. Genom dessa artiklar har han gett oss en möjlighet att komma in i sensationen av den andliga världen. Han förklarade hela metoden systematiskt, enkelt och åtkomligt, i en form som människor enkelt kan ansluta till.

Anledningen till att han ofta citerar Torah, Talmud och andra kabbalistiska källor är för att ansluta oss till de ursprungliga källorna och att hjälpa oss förstå hur deras författare (kabbalister) tänkte. Detta är hur de förmedlade sina sensationer till oss.

Det finns ingen tvekan om att om det inte vore för Rabash böcker skulle vi inte kunna ansluta oss till Baal HaSulams skrifter. Utan Rabash förklaringar, skulle det vara omöjligt för oss att ”öppna” Baal HaSulams böcker.

Jag är tacksam till den Övre Kraften för att ha skickat mig en så bra lärare, genom vilken vi har fått kabbala. Hans livsverk var ett andligt genombrott till en ny nivå och uppenbarelsen av kabbalans metod för oss.

Baal HaSulam uppgav också denna metod i sina artiklar, men de förblev dolda. Rabash tog sin faders material och skrev om dem i en form som världen kunde förstå. Han överförde den också muntligen för sina elever.

Rabash var den första kabbalisten i hela kabbalans historia som började öppet ta emot studenter. Efter ett år av studier med Rabash gav jag några föreläsningar vid Bergs centrum. Föreläsningarna var inte för allmänheten, utan för instruktörerna. Efter dessa föreläsningar lämnade alla instruktörerna Bergs centrum, eftersom de förstod att vad de gjorde där var inte alls kabbala, utan bara affärsverksamhet.

Jag tog med dem för att studera med Rabash, tillsammans med en hel grupp unga, sekulära människor. Sammanlagt var det cirka fyrtio personer. Rabash var 77 år gammal då, och han hade tillbringat hela sitt liv bosatt i Bnei Brak – ett judiskt ortodoxt samhälle, med ett överflöd av förbud och restriktioner. Men trots allt var han inte rädd för att ta emot alla dessa nya, sekulära unga män som sina studenter!

Dessa människor planerade inte att återvända till religion; de kom till honom för att exklusivt studera kabbala. Det är hur han började undervisa kabbala till sekulära unga män från Tel Aviv! Detta var den revolution som han gjorde, och det styrde vår värld mot korrigering. Detta var ett helt nytt fenomen, ett som hela kabbalans historia aldrig hade sett. Det var början på en omfattande spridning av kabbalans vetenskap, då de fyrtio studenter fortsatte hans väg.

Rabash var en stor revolutionär. Han hade en oerhörd inre kraft som gjorde det möjligt för honom att göra detta, i strid med hans chassidiska samhälle och hans släktingar.

Allt jag har har jag fått från honom. Vår grupp, Bnei Baruch (Baruchs söner), är uppkallad efter honom. Och jag tror att vi verkligen kommer att förtjäna att bli hans andliga arvtagare.

Låt hans minne i oss vara välsignad!

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.