Dag: 15 augusti, 2009

Den värsta krisen är fortfarande framför oss varnar WTO-chefen

Aktuellt (från The Raw Story): ”Det värsta av den sociala och politiska krisen är framför oss: WTO-chefen.”

De värsta sociala och politiska effekterna av den ekonomiska krisen är ”fortfarande framför oss” sade WTOs [Världshandelsorganisations] chef Pascal Lamy i tisdags, varnande att dessa skulle kunna driva länder djupare in i handelsprotektionism.

Min kommentar: Eftersom grunden för den mänskliga naturen är egoism, tänker människor naturligt att motmedlet till krisen är att särskilja sig från andra och ta hand om sig själv, oavsett hur skadliga konsekvenserna kan bli senare. Människor är oförmögna att se bortom sin egen egoistiska vision, och därmed drar de på sig större problem.

Vi kan ändra vårt öde

En fråga jag fick: Vår familj tittar ofta på dina program. Min fru säger att du ofta motsäger dig själv, även under samma program.

Till exempel förnekar du i en avsnitt av ”Fråga Kabbalisten” kategoriskt att kabbalister förutsäger våra fysiska kroppars framtid. Men senare, i samma program, sa du att Baal HaSulam på 1930-talet förutsåg två världskrig. Detta står i relation till det materiella, eller hur? Min fru vill veta varför du alltid motsäger dig själv?

Mitt svar: Vad jag menade är att kabbalister vet hur framtiden kommer från ovan, eller med andra ord, vad som kommer att hända om saker och ting följer vägen som kallas Beito, vilket betyder ”i sinom tid”, eller när saker följer naturens oföränderliga och hårda lagar. Men när vi gör korrigeringar går vi över till den väg som kallas Ahishena, och på så sätt påverkar vi hur dessa krafter kommer att manifesteras i vår värld och hur de kommer att uttryckas inom oss.

I den mån vi korrigerar oss och förstår saker bättre, kommer vi att må bra istället för dåligt. Men ingen kabbalist, eller någon annan för den delen, kan någonsin veta hur något verkligen kommer att bli, eftersom människan har fri vilja att ändra sitt öde. (Se Baal HaSulams artikel, “The Freedom.”)

Om du läser de fruktansvärda profetiorna om framtiden, kom då ihåg att profeterna bara beskriver Beito. De visste inte hur korrigerade vi kommer att vara, och därmed hur vi kommer att hantera vissa situationer.