Alla vetenskaper är Skaparens verk

En fråga jag fick: Varför säger du att alla vetenskaper härstammar från kabbala?

Mitt svar: Kabbala föddes i det antika Babylon för 4500 år sedan. All världslig vetenskap har kommit till oss från den kabbalalistiska vetenskapen.

Med hjälp av världsliga vetenskaper förstår vi Naturen och Skaparen, vilket är samma sak. Men om vi förstår Hans handlingar i vår längtan efter njutning – i vår egoism – kallas det för vanlig, världslig vetenskap – i vårt världsliga, materiella begär förstår vi Skaparen.

Men om vi vill förstå oss på Skaparen, hans tankar och hans system över oss, lära känna Honom och handlingarna som kommer direkt från Honom, förstå oss på handlingarnas innersta mening måste vi bli lika Honom i vår önskan att ge.

Då kommer vetenskapen om Skaparen att uppenbara sig för oss – vetenskapen kabbala.

Men allt det här kommer från Skaparen och jag uppnår allt inom mina egna begär. Om mitt begär är egoistiskt så kommer jag att lyckas inom vanliga naturämnen eftersom jag var född med det begäret.

Men om mina begär är egenskapsmässigt lika Skaparen så kommer jag att avslöja sanningen om Hans äkta handlingar eftersom jag inte är motsatsen till Honom. Ju mer lik Honom jag blir desto närmare bekantar jag mig med Hans handlingar, begär, intentioner – hela Hans program och dess förverkligande.

Jag uppnår allt detta i mig själv med hjälp av egenskapernas likhet. Därför kallas vetenskapen kabbala, som beskriver Skaparens värld som Han själv gör, för den sanna vetenskapen.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.