Kategori: Böcker

En guide till boken Zohar: Författarens inledning

Dr. Michael LaitmanKära vänner, jag kommer att börja publicera utdrag ur min kommande bok, En guide till boken Zohar.

Författarens inledning

Kära läsare,

Om du undrar varför du behöver denna bok, läs en sida och det bör säga dig om du skall fortsätta eller inte. Den kabbalistiska vetenskapen och dess viktigaste bok, Zohar, förklarar anledningen och syftet för vår existens, programmet för andlig utveckling som är ursprungligt ingjuten i naturen, samt hur man uppnår livets mening genom den kortaste och lättaste vägen.

Som det beskrivs i boken Zohar skapade Skaparen ett program för mänsklig utveckling: att föra människan till Skaparens tillstånd. Varför? Eftersom detta tillstånd är det bästa som finns. Men för att leda människan till detta tillstånd är det inte tillräckligt att fylla honom med nöjen eller förse honom med kunskapen om evigt och perfekt liv. Det är också nödvändigt för människan att till fullo uppleva detta tillstånd. För detta behöver människan att uppnå Skaparens perfekta tillstånd på egen hand. Han måste lära sig att skilja njutning och lidande från sanning och lögn genom att välja den bittra sanningen framför ljuv villfarelse.

Det är inte en lätt utvecklingsbana. Vi täcker en del av denna bana omedvetet under flera reinkarnationer. Men vår generation har nått det sista steget i människans utveckling, och det är därför vi måste uppfatta livets essens och att förstå vad som händer med oss, var och varför vi lever. Dessa frågor kommer gradvis att leda alla till kabbalans visdom, precis som de fick dig att öppna denna bok just nu. Detta beror på att efter omfattande sökande kommer människor inte att kunna hitta ett genuint svar, uppenbarelsen av källan till deras existens, någon annanstans.

Denna bok beskriver stadierna i din utveckling, fram till att nå fullständig likhet med Skaparen. Denna process är oundviklig och obligatorisk för alla som lever på jorden. Oavsett om du väljer att stänga denna bok och fortsätta att leva som du gjorde tidigare, eller om du gör ett försök att inse nyttan i kabbalans visdom, kommer det att definiera din framtid.

Du kommer antingen leva under stress som orsakas av livets omständigheter, som så småningom kommer att tvinga dig att hänvisa till kabbala hur som helst, eller så kommer du att tillämpa ansträngningen att avslöja Skaparens vägledande hand. I så fall kommer du att upptäcka banan, syftet, och anledningen till allt som händer, du kommer att få reda på hur du kan uppnå en tillvaro som liknar Skaparens på ett enkelt och trevligt sätt. Lycka till!