Respekt mot ens vilja

Dr. Michael LaitmanFråga: Det finns människor vi tycker om mer än andra; det finns vänner och fiender. Är det möjligt att upprätthålla bra relationer med alla i gruppen?

Svar: Först och främst bör ni upptäcka de korrupta relationerna mellan er. Låt oss säga att jag inte gillar någon. Jag kan inte tåla honom utan någon aning om varför jag inte tycker om honom. Det finns någonting i honom som stöter bort mig och jag kan inte göra någonting åt det. Mitt hat rinner över kanterna och jag bokstavligen ”sprider gift”.

Så de runt omkring mig bör ”avsiktligt” säga bra saker om denna person till mig. Plötsligt hör jag: “Vet du, jag såg honom nyligen och han berättade för mig om någonting underbart han gjort! Det är fantastiskt!”

Först kommer jag att bli chockerad, men senare, under den allmänna opinionens tryck, kommer mina utvärderingskriterier att förändras. Det är oundvikligt eftersom de människor jag beundrar och respekterar relaterar till honom på ett gott sätt. Gradvis börjar jag uppskatta den här personen och vara mycket trevlig utan några spår av hat.

Låt oss lägga märker till hur vår relation utvecklas. Även om vi inte omedelbart kommer att bli bästa vänner, är det möjligt att mina fördomar mot den här människan kommer att förändras till en försiktig och avlägsen respekt. Min tidigare attityd mot honom ”manifesterar sig” i mig. Den förändras till en positiv attityd, och hjälper mig därmed att handskas med mina tidigare negativa känslor. Det sker naturligt. Min attityd till den här människan förändras mot min vilja.

[101386]

Från KabTV’s Staffing Secrets, 2013.02.08