Behöver massorna kabbala

Dr. Michael LaitmanFråga: Behöver vi berätta för de 99% av befolkningen om visdomen kabbala? Om ja, vilka skulle konsekvenserna av detta bli?

Svar: Vi studerar visdomen kabbala för att det hjälper oss att lösa vårt problem, begäret att vara i kontakt med Skaparen, att avslöja honom i vår gemenskap enligt lagarna för förening och likhet just mellan oss. Men när vi kommunicerar med de 99% av befolkningen, så samtalar vi enbart om den jordiska förbindelsen enligt den nivå de har begär på. Vi måste alltid relatera till människorna enligt deras begär. Det är därför vi inte nämner något om visdomen kabbala; de dras inte till den och känner inget behov av den. Följaktligen tycker de att den är motbjudande.

Men gradvis kommer detta gå över. I alla fall i Israel, där motståndet till kabbala är väldigt stort, händer det relativt snabbt. Människor börjar redan förstå, mer eller mindre, att från ett perspektiv är det kabbala, från ett annat är det ömsesidig  garanti, och från en tredje aspekt är det runda bord, och allt det går ihop. Idag är allmänheten, trots vår oro, kapabel att acceptera den integrerade metoden, och den är inte motbjudande eller skrämmande för dem.

Dock, i framtiden, kommer de reagera lugnt på det faktum att du studerar kabbala, men enbart för din egen skull. Och det är verkligen för din egen skull.

De har inte det begäret, men du har det. Det är nummer ett, och nummer två är att allt de vill lära sig är angående denna världen, dess korrigering, och hur enkelt det är att leva i denna värld, det visar sig att allt detta kommer från kabbala. Men vid den tidpunkten kommer de att ha mognat inombords till en sådan grad och utsträckning, och de kommer att känna den globala föreningen så mycket att de känner att kabbala enbart talar om detta, och generellt inte är en religion och inte har något med judendom eller något liknande att göra, utan att det helt enkelt är en studie av hela skapelsen. De kommer vara redo att acceptera det. De kommer inte börja studera kabbala, men de kommer vara glada att det de gör kommer från en sådan gammal och universell mänsklig vetenskap. Och allt detta omvandlar dem in i ett gemensamt begreppsvärld.

Det var svårt för oss att förstå detta, för vi sökte bara uppnåendet av någonting högre, den övre världen och den övre kraften, men för dem kommer det vara väldigt enkelt. De kommer inse detta väldigt snabbt.

Från ett samtal under en måltid i Toronto, 2012-06-19