ARI Forskningsinstitut: Ett möte vid FN

I tisdags mötte Seth Bogner, styrelsemedlem i ARI Institutet och VD för USA-avdelningen, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons personal. Detta möte var en uppföljning på mötet i september med biträdande generalsekreterare dr Asha Rose Migiro. Bogner presenterade Ari Institutets integrerade utbildningskurs för världens befolkning. Han förde även fram vårt budskap att krisen, bemött på ett konstruktivt sätt, kan vara en möjlighet till en länge eftersökt social och global förvandling.

 

Mr. Seth Bogner and Mr. Leonid Makaron at the UN

Den 1 januari 2012 kommer generalsekreteraren att påbörja sin andra mandatperiod, under vilken han kommer att göra utbildning till ett primärt tema för sin nya administration. I sitt tacktal för sin andra mandatperiod underströk han behovet av att ”förbättra vår förmåga att leverera som en” och “göra mer för att koppla samman punkterna bland de utmaningar världen står inför”.

FN verkar vara redo att lyssna på vårt budskap. De har efterfrågat våra kommentarer angående generalsekreterarens utbildningsplan och de har bjudit in till vidare samarbete för att formulera deras utbildningsprogram. Ett uppföljande möte är redan inbokat. Även om vi inte kan vara säkra på resultatet av vårt samarbete med FN är vi hoppfulla att det faktum att FN är villiga att lyssna på oss utgör ett stort genombrott som vi kan använda för att sprida vårt budskap om enighet till världen.