Världarna mellan oss

Dr Michael LaitmanIbland kan språket i boken Zohar verka mycket märkligt, men faktum är att historien bakom det är oerhört enkel. Det är min ”granne” och ”mig själv”. Det finns ett avstånd mellan oss som är uppdelat i fem delar. Den yttersta delen upplevs som ”den här världen”. Om jag ansluter mig med min granne helt och uppnår total enighet med honom kommer jag att uppleva ”Världen av Oändlighet”.

Min dragning mot min granne sker i fem steg: jag gå upp genom världarna Assiya, sedan Yetzira, Brija, Atzilut, och Adam Kadmon. Fem världar med 25 steg i varje utgör 125 steg som drar oss närmare varandra. Innan jag påbörjar denna process, medan jag fortfarande är i denna världen, måste jag till fullo inse att jag är skild från min granne (insikten av det onda).

The Worlds Between Us

Jag uppfattar mig själv och världen omkring mig i anslutningen mellan mig och min ”granne”. Zohar talar enbart om vad som händer mellan oss: De livlösa, vegetativa, levande och talande nivåerna i naturen som beskrivs i Zohar, representerar faktiskt mina önskningar på de livlösa, vegetativa, levande och talande nivåerna i förhållande till min granne (andra själar).

Hela Toran talar bara om hur man ska bygga sambandet mellan mig och min ”granne”. Det är det som kallas ”metoden för korrigering”.

Toran är Ljuset, dold i texten, och jag kan härleda det till den grad som jag önskar förenas med de andra. I det ögonblick jag uppnår kontakt med de andra, avslöjar jag den Övre Världen i denna anslutning och befinner mig i andligheten i denna anslutnings utsträckning.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.