Etikett: Gruppen

Börja med gruppen

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur kan jag skapa en attityd till livets negativa aspekter, trots de känslor som de ger upphov till?

Svar: Om du var införlivad i en grupp skulle du bemöta allting på ett korrekt sätt, i varje tillstånd, på varje nivå. Du måste underlägga dig gruppen, se vännerna som de största i vår generation och konnekta med dem för att skapa den kollektiva kraften i ömsesidig garanti. Genom denna kollektiva kraft, och inte på egen hand, kan du börja klargöra saker och ting. Detta är redan givandets kraft, kraften som i sitt attribut liknar Ljuset. Detta böra vara utgångspunkten. Om jag påbörjar vägen på egen hand, i vilken riktning går jag? Tillbaka till mitt skräp? Nej, jag måste vända mig mot Ljuset genom att vara vid dess sida.

Fråga: Men varför kan vi inte avsluta arbetet i ett slag?

Svar: Om allting vore så enkelt, vad skulle du då göra i livet? Profeterna säger: ”Den dagen efterfrågades Jakobs överträdelse och den var borta”. Detta betyder att vi kommer att söka överträdelserna och inte hitta dem eftersom när det inte finns något att korrigera, så är det också ett stort problem. Kärlek kan inte existera utan någon friktion. Det är alltid på det sättet.

Till slut, om jag skapar rätt kontakt med vännerna, så slutar allt med det, eftersom att jag i och med det känner och uppfattar allting som händer på ett korrekt sätt och relaterar på ett korrekt sätt till mitt tillstånd, till Ljuset, och till korrigeringen. Huvudsaken för mig är att stabilisera mig själv inom gruppen. Denna inställning är rätt för alla, både för veteraner och nya studenter.

Från 4e delen av den Dagliga Kabbalalektionen 2012-06-06, Arvut (Ömsesidig Garanti)

Ingen kan vandra ensam

Är jag ensam ett ögonblick, utan gruppens stöd, faller jag genast. Ensam kan jag inte greppa det andliga, Skaparen, eller givande. Antingen är jag i mitt andliga kärl  medan jag  är knuten till de andra och får stöd av dem, eller så är jag utanför det. Så fort jag förlorar de andras stöd faller jag.

Man kan inte göra framsteg eller åstadkomma någonting på egen hand. Man kommer inte kunna hålla sig kvar i det andliga ens för en sekund. Om en person tror att han kan göra framsteg på egen hand genom att läsa kabbalaböcker och utföra vissa handlingar och hålla sig på den andliga vägen, då är det självbedrägeri. Då ljuger man för sig själv och hoppas endast förgäves på framsteg. Utan deltagande och bindning med gruppen, kallat den ömsesidiga garantin, har vi ingen chans att vara i det andliga ens för ett ögonblick.

Dessutom, att vara närvarande i en andlig miljö innebär inte att vara i den fysiskt. Vad som betyder något är hur starkt en person åtrår miljöns påverkan över honom, eftersom detta vittnar om hans åtrå att sätta sig själv uder påverkan av Skaparens Övre Kraft. Men om någon endast läser kabbalistiska texter i ensamhet kommer han inte att vara under Skaparens inflytande eftersom allt man läser passerar genom ens egoistiska filter. Man kommer att uppfatta boken efter hur man själv förstår, känner och önskar se den.

Alltså är jag under Skaparens inflytande endast om det jag läser kommer till mig genom gruppen. Skaparen, eller ljuset ”bor bland hans folk”, alltså inom gruppen, sammanslutningen av själar.

Individuellt har vi inte en chans att göra andliga framsteg. Vi måste förstå till fullo att det enda instrument vi har för att avtäcka Skaparen är vår enighet.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-06-06, Artikeln “Concerning the Importance of Society”