Dag: 28 februari, 2014

Efter läraren steg för steg

Fråga: En kongress är alltid ett bra test för oss. Hur kan vi se till att vi är på rätt väg mellan kongresserna, även när vi upplever negativa känslor?

Svar: Jag kan inte tala om för dig när du upplever negativa känslor, och när du inte gör det. Om du är ansluten till oss, avancerar du och det geografiska avståndet är betydelselöst.

Jag säger det igen, du avancerar bara när du är med oss ​​i alla våra kollektiva handlingar, för genom att missa ett par lektioner, förlorar du mycket mer, och då kommer du inte att förstå vad som sägs i nästa lektion. Du kommer inte att förstå saker internt! Du kommer inte ha den nödvändiga fyllningen och mättnaden.

Mina lektioner alltid riktade uppåt, hela tiden uppåt. Du kanske tror att det är en upprepning, eller att det har något att göra med tidigare material, men det är inte så! Jag flyttar alltid fram positionerna! Det kan presenteras på olika sätt, på ett annat sätt eller stil, men det är alltid på en högre nivå.

Så du får inte missa några lektioner! Om du inte har haft en chans att lyssna på lektionerna under ett par dagar av olika skäl, ska du ändå titta på dem senare. Problemet är att många av våra vänner inte tar det dagliga deltagandet i lektionerna på allvar, när jag baserar min utlärning just på det. En student är en person som följer mig steg för steg.

[127472]