Hitler, Stalin, Ahmadinejad

Dr. Michael LaitmanFråga: Var är gruppen? Är det en sorts idé, människor, eller någonting annat? Varför är det så svårt att förenas med människor som inte är som jag?

Svar: Varje människa i världen är genom sin själ ansluten till de andra själarna. Du måste komma in i detta inre system av sammankopplade själar som om du dyker till havets botten. Och där kommer du att hitta det nätverk av förbindelser som binder samman alla.

Alla finns med i detta nätverk: Hitler, Stalin, Ahmadinejad, Moses, Abraham, och du. Alla de människor du bara känner till genom deras yttre form, såväl som de du känner på en djupare nivå, alla är sammankopplade på bästa möjliga sätt.

I den externa världen uppfyller var och en av dem en specifik roll för att väcka de andra så att de kommer att dras närmare detta nätverk, dyka in i det, och där hitta sig själva, förenade med var och en i själ och hjärta. Du måste hitta den inre kontakten med dem. Gruppen är den inre föreningen av själar. Och du måste inkludera dig själv tillsammans med alla andra.

Med gruppen menar jag här självklart främst de som studerar med oss. Men om du kommer in i denna anslutning, kommer du att se att detta närverk förenar alla, även våra värsta fiender.

Vi måste förstå att det yttre skal inom vilket vi existerar i vår värld är givet till oss så att vi ska kunna övertyga varandra att utföra inre arbete. Hela detta spel är nödvändigt för din skull, så att Skaparen, den kraft som kopplar oss samman internt, ska uppenbaras även i sin externa manifestation.

Internt upprätthålls denna förbindelse av Honom, men externt är det upp till dig att genomföra det! Och om du lyckas sudda ut klyftan mellan det inre och det yttre,  kommer detta att innebära din fullständiga korrigering.

Från den dagliga kabbalalektionen 2011.03.25, Rabashs skrifter