Dans är det mest seriösa inre arbetet

Dr. Michael LaitmanDet finns handlingar under våra möten där vi måste ge upp all vår kritik och helt enkelt gå samman med alla. Hur kan jag göra det? Jag kan göra det just genom att hoppa och sjunga tillsammans med alla som ett barn, upphäva mig själv.

Denna inställning ansluter mig till det allmänna tillståndet, ger mig möjlighet att komma ut ur mina begränsningar och känna en andlig ”vind”! Det kan verka som om detta beteende är hänsynslöst, men det bara verkar så för oss eftersom vi inte erkänner andligheten i den, och det är eftersom det är oändlighetens Ljus ! Vi kan inte urskilja något i det med våra sinnen. Därför förefaller det för oss vara livlöst (nefesh). Men om vi kommer att kunna se hela det andliga ljuset NaRaNCHY eller inte beror helt på vårt kli.

Allt som kommer från enigheten, även det minsta, är perfektion. Därför är det just på detta sätt, genom ömsesidig dans, när vi hoppar tillsammans med andra, som vi har möjligheten att uppfatta en andlig känsla.

Dessa danser kom till oss från de stora Kabbalisterna, särskilt Baal Shem Tov. Rabash fick oss, hans studenter, att dansa på detta sätt. Det innebär inte bara att roa sig, inne i dansen råder allvarlig tanke och ett enormt arbete. Plötsligt vill du det inte och tankar ”för” och ”emot” avlöser sig i dig med stor frekvens, framkallar tvivel. Under tiden fortsätter ni att hoppa ….

Det är inte heller meditation eftersom du inte kopplar bort dig från verkligheten. Du står alltid inför frågan: Vad gör jag och varför? Vad ger detta mig, vem får mig att göra detta, och vem är det som jag hoppar tillsammans med, vad förenar oss? Du går igenom hela det inre arbetet från början till slut medan du dansar.

Dansen tvingar dig att gå igenom alla de olika tankar som finns emot det! De är emot enighet, som du inte vill. Ditt sinne stiger alltid upp i kampen mot detta och du är tvungen att göra urskiljning.

Det är därför som dansen blir till ansträngande inre arbete. Du kommer ut ur den helt enkelt avtappad, saknar energi. Och det är inte på grund av att du hoppat, utan eftersom du gått igenom så många urskiljningar inuti. Du dansar inuti dig själv, i dina inre uppstigningar och utförsbackar. Och det faktum att ni externt hoppar på samma gång, det är bara där för att väcka dessa inre tillstånd i dig.

Du hoppar externt, stigande och fallande, samtidigt finns det inom dig ett överflöd av andra stigningar och nedstigningar som pågår samtidigt – och det är det viktigaste! Utan externa åtgärder kommer du inte att kunna göra inre sådana. Det ena kommer inte att ske utan det andra. Därför förvandlas dansen till en unik möjlighet att arbeta. Det är därför som Baal Shem Tov och de första chassiderna, som var kabbalister, undervisade i dessa traditioner.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.