Dag: 14 augusti, 2010

Kabbalister om den kabbalistiska visdomens essens, del 19

Dr. Michael LaitmanDen kabbalistiska visdomen och filosofi

Filosofi tycker om att stoltsera med sin förståelse av alla negationer  [framlägger inte vem Han är, utan snarare vem Han inte är] av Hans essensMen de lärda i Kabbala lägger här handen för sin mun [när Skaparen själv och inte hans manifestationer gentemot oss diskuteras], och ger Honom inte ens ett simpelt namn, för vi definierar inte med namn eller ord det som vi ej kan förnimma. Detta är därför att ord avser någon grad av förnimmelse  [baserad på perceptionen av det uppenbarade objektet i våra sinnen].

Kabbalister pratar emellertid en hel del [till den grad forskaren efterliknar egenskaperna av Ljuset] om Hans illumination [Hans manifestation i förhållande till oss] i verkligheten, alltså alla de illuminationerna som de [forskarna själva] faktiskt [praktiskt, i sensationerna] har uppfattat [inuti sig själva], så giltiga som [vår] kännbara [värld, alltså verkligheten som vi känner ifrån början med våra medfödda egenskaper] förnimmelser [av objekt och egenskaper].
– Baal HaSulam “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”