Dag: 19 juli, 2010

Hjälp mig idag och jag kommer att hjälpa dig imorgon

Dr. Michael LaitmanEn fråga jag fick: Kan en person som har en korrekt avsikt påverka en hel grupp som läser Zohar utan någon avsikt?

Mitt svar: När vi läser Zohar tillsammans strävar vi efter att förenas. Vi samlas i en grupp för att det inte ska finnas några skillnader mellan en erfaren student och en nybörjare, en framstående eller inte. Tillsammans i en grupp är vi alla lika.

Var och en av oss må vara i ett visst tillstånd: en började just och förstår ännu inte riktigt var han befinner sig, medan en annan har studerat Zohar en längre tid och redan har uppnått en viss bild från den. Ändå genomgår båda olika tillstånd. Idag kanske en av dem känner sig särskilt inkopplad och inspirerad, men det finns tider då han inte kan tuna in alls, som om han vore medvetslös. Det må vara så att det igår rådde stor klarhet, men att människan idag är oförmögen att samla sina tankar.

Därför beror allt på den kollektiva massan av de som studerar tillsammans, och hur väl, genom en gemensam ansträngning, de kan känna att denna massa innehåller var och en av dem inom sig. Det visar sig att de som är skärpta idag hjälper de som nu är livlösa. Dessutom får båda nytta av varandra.

Det är faktiskt så att den människa som nu känner sig inspirerad saknar det egoistiska begärets kraft (aviut), men får det från de som nu befinner sig i ett dött tillstånd och vice versa. På så vis hjälper vi, när det finns en stor inspiration och aviut samtidigt, varandra att få tillfälle att avancera. När vi för båda samman fungerar det därför och ger goda resultat. Å andra sidan, om bara de som brinner av inspiration skulle komma för att studera idag, medan de som känner sig livlösa skulle stanna i sängen, skulle vi inte uppnå någonting. Vi skulle inte ha en tillräcklig kraft hos det egoistiska begäret för att avancera.

Vårt starka begär attraherar Ljuset som omformar. Vi brinner med begäret att ta emot det och det kommer. Så var kommer Ljuset in? Var är ditt egoistiska begär som det kan påverka? När flera ”döda” vänner sitter bredvid dig påverkar Ljuset dem och skänker dem nytt liv. Imorgon kommer ni att byta platser och allt kommer att gå åt det andra hållet.

Vi uppfattar inte gruppens unika potential till fullo. Utan den är andlig utveckling omöjlig.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 16.07.2010 om Zohar.
videoikon Videoljudikon MP3