När kvällen mörknar

Zohar, kapitel ”Metzorah”Punkt 6: När kvällen mörknar och portarna stängs, vaknar Nukva i den stora avgrunden och flera arméer av förstörare finns i världen.

Detta är ett inre tillstånd som kan komma över en person en solig eftermiddag och personen kommer uppleva att han är i ett tillstånd av natt, i ett mörker och under inflytande av onda krafter. Det är bra om en person inser att han är i ett tillstånd av natt, det är bättre än att tro att allt är ok och att framgång väntar honom.

Vid den tiden lägger Skaparen alla människor i världen (inom en person) för att sova. Han låter även dem som har ett uppvaknande i livet, med vilket menas de rättfärdiga (inom en person) sova.

Detta beskriver ett tillstånd där alla tankar och önskningar genom vilka jag en gång förenades med andra i strävan efter att uppenbara Skaparen, i en önskan att bli korrigerad från ovan, mattades av och försvann.

Och andarna strövar omkring i världen och tillkännager saker för människor i deras drömmar. Några av dem är lögner och några av dem är sanna. Och människor blir förenade i sömnen.

Om det var en ren lögn, skulle vi omedelbart kunna avslöja det. Därför, om en person vill att en lögn ska tas för sanning, måste han först säga något som är sant och sedan komma med lögnen. De andra kommer att tro på honom.

Kapitlet ”Metzora,” Punkt 7: Och när nordanvinden vaknar och natten delar sig, slår en låga ut och träffar tuppens vingar, och han gal. Då gör Skaparen sitt inträde i Edens lustgård för att leka med de rättfärdiga.

”Tuppen” indikerar en persons inre kraft att övervinna. Det är den kraft man använder sig av i sitt arbete under natten, före soluppgången.

Zohar, kapitel ”Metzorah”Punkt 6: När kvällen mörknar och portarna stängs, vaknar Nukva i den stora avgrunden och flera arméer av förstörare finns i världen.

Detta är ett inre tillstånd som kan komma över en person en solig eftermiddag och personen kommer uppleva att han är i ett tillstånd av natt, i ett mörker och under inflytande av onda krafter. Det är bra om en person inser att han är i ett tillstånd av natt, det är bättre än att tro att allt är ok och att framgång väntar honom.

Vid den tiden lägger Skaparen alla människor i världen (inom en person) för att sova. Han låter även dem som har ett uppvaknande i livet, med vilket menas de rättfärdiga (inom en person) sova.

Detta beskriver ett tillstånd där alla tankar och önskningar genom vilka jag en gång förenades med andra i strävan efter att uppenbara Skaparen, i en önskan att bli korrigerad från ovan, mattades av och försvann.

Och andarna strövar omkring i världen och tillkännager saker för människor i deras drömmar. Några av dem är lögner och några av dem är sanna. Och människor blir förenade i sömnen.

Om det var en ren lögn, skulle vi omedelbart kunna avslöja det. Därför, om en person vill att en lögn ska tas för sanning, måste han först säga något som är sant och sedan komma med lögnen. De andra kommer att tro på honom.

Kapitlet ”Metzora,” Punkt 7: Och när nordanvinden vaknar och natten delar sig, slår en låga ut och träffar tuppens vingar, och han gal. Då gör Skaparen sitt inträde i Edens lustgård för att leka med de rättfärdiga.

”Tuppen” indikerar en persons inre kraft att övervinna. Det är den kraft man använder sig av i sitt arbete under natten, före soluppgången.

En utropare kommer ut och kallar och alla människor i världen (inom en person) vaknar i sina sängar. Och de som blivit uppvaknande i livet stiger upp ur sina sängar till arbetet för sin Mästare, och engagerar sig i Tora och i prisandet av Skaparen tills morgonen kommer.

Det är på det sättet en människa upplever andliga processer inom sig.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.