Prins Charles: Bara åtta år kvar att rädda världen

Aktuellt (från The Independent):Bara 96 månader kvar att rädda världen på, säger prins Charles”. Kapitalism och konsumtionsvanor har fört världen till randen av ekonomisk och miljömässig kollaps, varnade prinsen av Wales i ett tal … Charles tal beskrevs som hans första försök att presentera en sammanhängande filosofi där han placerade hot mot miljön i samband med ett sviktande ekonomiskt system … Charles sade att utan ”sammanhängande ekonomiska incitament och hinder” har vi bara 96 månader för att förhindra ”en oåterkallelig klimat- och ekologisk kollaps, och allt som kommer med det … Om vi inte inser detta, kan Naturen, den största banken av alla, bryta ihop …”

Min kommentar: Ekosystemet beror inte på oss, men det ekonomiska systemet gör det. Men det enda sättet att ändra det till det bättre är inte genom att försöka påverka det direkt, utan genom att korrigera våra avsikter från ”att motta” till ”att ge.” Hur kan vi få till detta? Det är endast möjligt genom att attrahera en andlig kraft ovanifrån, den kraft som har skapat vår egoism och som kan förändra den, vrida den till en motsatt kvalitet, till föräring och kärlek. Kabbalans visdom berättar för oss hur man kan attrahera denna korrigerande kraft.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.