Att styra inom ett korrigerat samhälle

En fråga jag fick: Hur kommer man att definiera vilken nivå (för konsumtionen) som är nödvändig för livet i det korrigerade samhälle som beskrivs av Baal HaSulam? Kommer var och en att avgöra det själv, eller kommer de som kommer att styra samhället (staten) att sätta en gemensam standard för alla?

Mitt svar: Så vitt man kan se kommer ett världsligt ledningsorgan (en världsregering) att skapas, eftersom det är sagt, ”en huvudstad kan inte vara utan en ledare.” Detta kommer att bli en regering av visa män som har uppnått den Övre Världen, det vill säga vårt nästa (framtida) tillstånd. Eftersom de har uppnått vår framtid i dag, kommer de att kunna styra hela mänskligheten utan att begå misstag.

När jag säger ”att styra” menar jag ”att utbilda”, eller mer exakt att lära människan att ändra sig själv för att bli mer lik Naturens (Skaparens) kvalitet, som är kvaliteten av skänkande och kärlek. I den mån vi uppnår denna likhet, kommer vi att känna hur vi blir mer perfekta, eviga och tillfredsställda. Men alla kommer att behöva göra dessa förändringar i sig själva, frivilligt och självständigt.

Därför kommer allt styre att implementeras genom utbildning. När vi talar om en människas fria vilja att förändra sig för att bli jämförbar med Skaparen, kommer miljön (samhället och regeringen) att behöva hjälpa alla att inse att var och en måste korrigeras individuellt, och att det enda sättet att ändra sitt liv på jorden och sin eviga existens är att korrigera sig själv. Den andliga regeringens styre över de miljarder människorna på jorden kommer att bestå av att utbilda och ge möjligheter för alla att förändra sig på ett individuellt plan.

Utbildning är de enda ”tyglar” en regering har. Alla andra metoder är baserade på förtryck av friheten och manifesteras som fel i systemet och skada för dess medborgare. Det är av denna anledning en korrekt uppfostran och utbildning måste påbörjas redan från de första dagarna en person kommer till denna värld, med konsekvent innehåll som ingår i alla utbildnings-och sociala institutioner, etc.

Med andra ord måste de få en människa till tillståndet att han, när han upplever motgångar och negativa reaktioner i samhället, kommer att avslöja dessa reaktioner inom sig själv, och sålunda förändra och bringa sig själv till ett mer korrigerat tillstånd.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.