”Oansvarighetskulturen” är en följd av vår egoism

Aktuellt (från The MailOnline):Barack Obama kungör stora förändringar av det amerikanska finansiella systemet i ett försök att få slut på ’oansvarighetskulturen’” President Obama har kungjort den största omvälvningen av det amerikanska finansiella systemet sedan 30-talet… Obama hävdar att det fanns ett akut behov av hans nya ‘spelregler’ eftersom ‘en oansvarighetskultur slog rot från Wall Street till Washington till Main Street.’”

Min kommentar: Oansvarighet kommer från vår naturliga egoism, som inte låter oss ta hänsyn till andra över profit, makt eller berömmelse. Att öka och vidmakthålla statliga regleringar är inget substitut för människors ansvarskänsla för den värld de lever i. Sovjetunionen har redan försökt och misslyckats med att bota egoismen med hjälp av våld. Detta kommer att vara president Obamas stora misstag, men det kommer att följas av insikten om och acceptansen av kabbala som metoden för att korrigera människans egoistiska natur. Men tyvärr måste mänskligheten lida en hel del innan det händer!

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.