Inte ensam utan alla tillsammans

Dr. Michael Laitman

Vi måste alltid komma ihåg att vi tillhör en själ, en önskan, även om den krossades på grund av Adams synd. Vi är under regeringen av den enda kraft som kallas Skaparen. Det finns ingenting förutom detta: bara Skaparen och den skapade varelsen, som är två krafter mot varandra.

Den skapade varelsen splittrades i många delar, och nu finns det en person, ens familj, folket, landet, det kroppsliga livet, och det andliga livet, men vi måste försöka koppla ihop allt detta. Trots allt, när det gäller Skaparen, är allt ett – Skaparen flyttar hela skapelsen från separation till enhet. Genom analys och syntes av många motstridiga önskningar och tankar i ett försök att klargöra och förena dem tillsammans, kan vi avslöja Skaparen och uppnå Hans tankar och önskningar.

Därför blir utvecklingen av en person, som fram till nu var personlig, individuell, en integrerad process i dag. Mänskligheten känner sin fullständiga sammankoppling och oförmåga att separera från varandra. Världen går mot sin slutliga korrigering, och detta tillstånd kan inte uppnås av en liten grupp eller ett land utan bara av hela världen. Skaparen leder oss dit och ser vår önskade framtid på detta sätt.

Gruppen Bnei Baruch existerar bara för att hjälpa Skaparen att implementera denna korrigering i hela världen och för att uppenbara Honom för alla, genom att kommunicera metoden och kraften av korrigering till människor.

Från den tredje delen av den dagliga kabbala-lektionen, “Connecting the World in the Last Generation”, den 18 november 2020.