Dag: 5 augusti, 2015

Vad lever vi för?

Fråga: Du förklarar att den kabbalistiska visdomen ger svar på frågan: ”Vad lever en människa för?” Jag förstår fortfarande inte vad svaret på den frågan är. Vad lever vi för?

Svar: Vi lever så att vi kan svara på den frågan, ”vad lever vi för?” Trots allt, när vi besvarar denna fråga uppnår vi syftet med livet, dess mening.

Fråga: Vad är meningen med livet?

Svar: Meningen med livet är att uppnå roten, den högre kraften. Så snart du uppnår den avslöjas den nya vägen av utveckling. Du börjar på ett bättre sätt likna den här högre kraften. Sedan ser du dig själv och den omgivande verkligheten på ett helt nytt sätt. Du upplever den genom de nya sinnena. Du uppenbarar en högre värld.

Sedan blir vår fysiska värld bara ett medel för dig. Men det viktigaste för dig är att fullständigt uppnå den högre kraften, likna den för att bli detsamma som den. Detta är meningen med livet.

[162481]

Från det israeliska radioprogrammet 103 FM, 20150621

Upprätthåll kontakten

laitman_527_03Fråga: Du säger att en person när han mår dåligt kan anknyta denna känsla till Skaparen. Men i detta fall, är det inte så att jag anklagar Skaparen för att jag inte fått nog med ljus av honom för att må bra?

Svar: Först och främst är det inte så noga om jag tackar Skaparen, om jag behandlar honom bra eller dåligt. Det viktigaste är att alltid vara i kontakt med Skaparen.

Även om kontakten är rygg mot rygg – när jag inte är nöjd med Skaparen och hela tiden sätter mig emot, bråkar och är i konflikt med honom – det är inte viktigt. Det viktigaste är att jag inte glömmer att jag har en kontakt med Skaparen.

Vi måste alltid upprätthålla denna kontakt i alla ärenden och omständigheter. Jag ska inte vara rädd för att upptäcka att jag inte är nöjd med Skaparen.

Ha honom framför dig som din enda partner. Allt annat är enbart bilder, skuggor, inte människor – alla, utan undantag, är de givna till dig för att avslöja Skaparen genom dem och din attityd mot dem, då upptäcker du honom.

Fråga: Men hur kan jag komma till givandets kvalitet genom att konstant vara arg och anklaga honom?

Svar: Du kommer se hur effektivt det är när du konstant anklagar honom.

Nyckeln här är att vara konstant, genom att du är konstant, från morgon till kväll, utan uppehåll presenterar du dina krav och anklagelser för honom, du klandrar och skyller på honom, men genom detta attribuerar du inte några av dina handlingar, tankar eller begär åt något utom Skaparen.

Om detta är fallet kommer du avslöja Skaparen samma dag. Avslöja honom i praktiken, utan långa års väntan. Vi behöver en stark koncentration, fokus, varigenom du börjar förstå hur han styr över dig, sen börjar du leka hans lek, som kallas för ”brudgummens dans med sin fru”. Därifrån börjar vi manifestera intentionerna.

[163511]

Från den dagliga kabbalalektionen 2015.07.22, Shamati 24