En familjekongress i Europa

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan vi hålla fast vid tillståndet av ”en familj” som varade under kongressen i Tyskland? Hur ser vi skillnad på denna sorts  ”familj” och den vanliga familjen som tillhör det animaliska  behovet?

Svar: Vi namngav den förra Europeiska kongressen en ”familjekongress”. Vi tycker att tiden har kommit och att kunskapen som vi samlat på oss och omständigheterna som vi är i tillåter oss att bygga en stor förenad familj som innehåller alla våra grupper – ett stort kli (kärl). Som Baal HaSulam skriver, hela världen är en enda stor familj, och idag behöver vi bli som en familj.

Med andra ord, alla våra grupper och våra vänner som inte har grupper, var de än är, måste de få sig själva att regelbundet känna av resten av kärlet och totalt bero på varandra. Denna typ av kontakt existerar verkligen och vi har inget annat sätt än att gradvis uppenbara det. Det är vår huvudsakliga uppgift.

Sen måste vi upprätthålla en bra kontakt, aldrig kritisera varandra, utan istället komma närmare varandra. Vi måste finna en gemensam nämnare och ömsesidig grund: gemensamma begär och intentioner, känna ett fullständigt ömsesidig beroendeförhållande. Det är som om vi är hemma med våra familjer och inte har några tvivel på att vi är beroende av varandra.

Samtidigt behöver vi inte känna till namnet på alla våra vänner. Vi måste  bara känna att de är inom oss och att vi är en förenad enhet. Då, medan vi arbetar på självkorrektion, hjälper vi andra och känner allt genom oss och försöker att korrigera, uppfylla, och forma de andras andlighet. Var och en av oss måste agera på detta vis gentemot de andra.

Det är livsviktigt. Genom att arbeta så kommer vi att göra stora framsteg och  närma oss den ultimata nivån i universum där vi alla existerar, och som nu är dold för oss på grund av våra personliga egoistiska egenskaper. Vi måste stiga över oss själva åtminstone lite grann och acceptera det faktum att andra är likvärdiga oss om inte högre, större, eller mer viktiga än oss. Om vi klarar att agera så, kommer vi gå igenom barriären som kallas ”machsom”.

[103162]

Från den virtuella lektionen 2013.03.17
ljudikon MP3