Att älska den andra? Det är lätt!

Dr. Michael LaitmanFråga: Var kommer den övre världen och denna värld i kontakt med varandra?

Svar: Vår värld och den övre världen möts i andra människors begär, som jag kan koppla till mina begär så att de blir som mina egna. Därför finns kravet ”Älska din nästa som dig själv”.

Mitt ursprungliga begär är bara en punkt. Jag kan inte ta emot någonting i den; den har ingen volym. Om jag kan förbinda de andras begär till mig själv och acceptera dem som mina egna agerar jag på ett mycket intressant sätt: jag ber om att få Ljuset att fylla det med. Ljuset kommer, passerar genom mig, och jag fyller det begäret. Om jag förbinder mig med ett ännu större begär på samma sätt, och fler och fler begär, når jag oändlighetens värld.

Oändlighetens värld är alla punkter i hjärtat. Då passerar hela oändlighetens Ljus genom mig, och jag känner detta Ljus i alla andra, i vad som ter sig som främmande begär som på grund av att jag kopplade dem till mig själv blev mina.

Loving the Other Is Easy

Detta klargör maximen ”Älska din nästa som dig själv”: ”Du” (en egoist) ”älska din nästa” (alla andra så att de kommer nära dig) ”som dig själv” (koppla deras begär till dig själv).

Då kommer du att låta hela det övre Ljuset passera genom dig. Du kommer att ta emot det i de begär du kopplat till dig själv—de är dina. Därmed når vi evighet, perfektion, oändlighetens värld. Detta är vad hela vårt arbete går ut på.

Från söndagens virtuella lektionsserie om grunder i kabbala, 2011.09.04
videoikon WMVljudikon MP3