Kabbala gav upphov till alla vetenskaper

Dr. Michael LaitmanFråga: Jag skulle vilja veta mer om de vetenskapsmän som upptäckte kabbala genom extern vetenskap.

Svar: Under tusentals år kom många vetenskapsmän till kabbala, inklusive Platon och Aristoteles. Vi kan inte ens föreställa oss till vilken grad alla forntida vetenskapsmän var kopplade och kände till kabbala.

Newton lärde sig hebreiska för att studera kabbala; han har hela verk och artiklar baserade på den. Kabbala är inte en antik vetenskap med utgånget bäst före datum. I själva verket är det en välkänd vetenskap, undantaget de senaste hundratals åren, då vetenskapsmännen blivit inblandade i teknologi istället för att ägna sig åt riktig vetenskap.

Några vetenskapsmän lärde känna kabbala till följd av att studera under de antika kabbalisterna. Detta gäller i särskilt hög grad för de vetenskapsmän som levde från ca 800 f.Kr. till Jesu födelse. Under dessa 700-800 år kom många externa vetenskapsmän till kabbala för att studera. Detta är tiden då filosofi och alla andra vetenskaper uppstod.

Medeltidens vetenskapsmän kom själva fram till det. De hade ingen praktisk insikt i kabbala, men kände vad denna visdom verkligen var. De hade ingen att lära sig från eftersom allt på den tiden var fördolt. Från 1500-talet och framåt började kabbala återigen att uppenbaras.

Vi vet att Ramchal, en stor kabbalist under 1500-talet, öppnade kabbalacenter över hela Europa. Parallellt med honom ”plöjde” bokstavligen den store kabbalisten Abraham Abulafia hela Europa genom att sprida kabbala, och lärde till och med ut den till påven. De gjorde allt möjligt för att påskynda korrektionsprocessen.

Dessa ”externa” vetenskapsmän kom emellertid fram till det till största delen genom egna ansträngningar. De kände att kabbala är en källa till generell kunskap, men inte mer än så. Även om vi i deras arbeten kan se en genuin beundran av kabbala, känner jag inte att de greppade den internt. Men det de gjorde är ändå en stor bedrift.

Från den tredje lektionen under kongressen i Berlin.
videoikon Video | ljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.