Dag: 29 november, 2010

Graden av renhet i arbetet

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilken brist i det andliga arbetet gör det möjligt för de ”orena krafterna” (egoistiska intentionerna) att fästa sig vid det?

Svar: Det sker när jag i mitt andliga arbete tillåter de egoistiska avsikterna (orena krafterna) att uppkomma och finnas i mig, genom att vilja använda andliga data, krafter och urskiljningar egoistiskt. Det avleder mig från målet. Att vara på sin vakt mot dessa tankar kallas ”graden av renhet” i arbetet.

Jag må brista i mina avsikter; men en medveten önskan (avsikt) ”att ge för att ta emot” eller ”att ta emot för att ge” är en oren handling. Å andra sidan definieras renhet av mitt urskiljande huruvida jag stjäl från det andliga för det materiellas skull.

Det är väldigt viktigt att inte försöka nå någon form av personlig vinning från någonting som har med andligt arbete att göra. För sådant hålls vi strikt ansvariga.

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.11.28, Beit Shaar HaKavanot
videoikon Videoljudikon MP3