Moses inom människan: Den närmaste punkten till Skaparen

Dr. Michael LaitmanEn fråga jag fått: Hur känner vi igen ”Moses” inom oss?

Mitt svar: ”Moses” inom människan är den punkt som står närmast Skaparen. Om människan går framåt på rätt sätt, tar hon hand om och skyddar denna punkt som om det vore hennes mest värdefulla juvel. Trots allt förbinder det henne med Skaparen.

“Moses” är den kvalitet som är närmast den andliga världen. Alla andra punkter strävar bara vid vissa tider efter det andliga, på olika nivåer av aviut (begärets tjocklek), och på grund av olika skäl, medan “Moses” i människan är helt hängiven målet.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.