Rätta till felet för att minska lidandet

Dr. Michael LaitmanVi existerar i ett tankefält. När detta fält verkar i en riktning medan jag verkar i en annan, upplevs skillnaden mellan vägarna, mitt fel och dess vinkel, som graden av mitt lidande.

To-Correct-the-Error-Is-to-Decrease-Suffering

Ju större fel desto mer lidande. Allt beror på hur motsatt riktningen av mina begär är jämfört med programmet för skapelsen.

Hur testar jag mig jämfört med programmet för skapelsen? För detta har jag gruppen. När jag annullerar mig relativt gruppen, eller när jag med andra ord för mitt begär närmare programmet för skapelsen, börjar jag röra mig enligt detta program och mår då bra; lidandet kan inte påverka mig på grund av att källan till allt lidande är bristen på vår överensstämmelse med programmet för skapelsen.

[25256]