Månad: december 2014

Frågor och svar

  1. Jag måste alltid komma ihåg att ondskan är en kraft som kommer från Skaparen, för ”Det finns ingen annan än Han”. Hur ska jag relatera till ondskan? Ondskan gavs mig för korrigering, så att den ska kunna förvandlas till gott.
  2. När blir ondskan god? När jag ser den som kommande från Skaparen.
  3. Hur kan man avslöja det goda i ondskan? Ljus kommer in i begären mellan vilka det inte finns någon skärm (förbindelse, gemensam avsikt, och ömsesidig garanti), då förvandlar Ljusets goda ondskan (egoismen) till gott, som fyller ”avståndet” mellan oss. Tillsammans med våra ansträngningar att dra till oss OM (Ohr Makif, det korrigerande Ljuset), kallar vi på ondskan (egoism, Farao, Skaparens baksida) som förvandlas till gott (givande, kärlek, Skaparens uppenbarelse).
  4. Hur tillskriver vi allt vår arbete till Skaparen? Allt kommer från Skaparen. Exil är när Skaparen gömmer sig från en; arbete under exilen är uppenbarandet av Skaparen, och att komma ut ur exilen innebär att upptäcka att ”Det inte finns någon annan än Han”.
  5. Vad är orsaken till att tynga det andliga humöret? Det faktum att man glömmer att man tar emot allt från Skaparen! Så fort man kommer ihåg det är det omedelbart avgjort hur man ska relatera till och svara på detta tillstånd som konstruerats av Skaparen.

[149021]