Tvinga oss inte att bära dig på en bår!

Om du inte utför rätt åtgärder under en nedstigning, skapar du en dubbel Machsom (barriär) framför dig. Du borde ha övervunnit en Machsom under uppenbarelsen av ett nytt tomrum, men du sköt upp det och sade att det inte stod i din makt att göra det. Nu måste du vänta tills Skaparen vänder sig till dig igen, vilket innebär att de nya villkoren för att korrigera detta fenomen kommer att avslöjas i dig igen, men på ett annat sätt. Skaparen byter ut en ängel, en kraft, med en annan och ger en chansen att avancera.

Man samarbetar inom ett helt system där man har att slutföra sin del, som beror enbart på en själv, för att säkerställa systemets existens och att föra det mot målet. Denna rörelse sker i hela systemet, där varje del sporras av och är beroende av andra i enlighet med ordningen för korrigering nerifrån och upp i kedjan av reshimot (informativa gener).

Vad händer med en person som inte fullgör sin reshimot? Andra måste göra den personens arbete. Så en person skadar allvarligt alla om han inte utför de uppgifter som visar sig för honom. Genom det skadar han hela systemet, hela gruppen. Han låter inte gruppen gå vidare och gör så att den måste jobba på extra korrigeringar för att slutföra det han inte kunde göra. De måste bära honom på ryggen, som i en strid, när du måste bära en allvarligt sårad soldat på en bår. Det är en mycket sorglig situation för gruppen.

Eftersom hela systemet är en helhet, och framväxten av reshimot avgör vem som ska agera först och vem som ska agera senare, och hur vi är kopplade till varandra, är alla våra handlingar beroende av varandra och kompletterar varandra. Genom att inte utföra din uppgift i tid, dömer du omedelbart dig själv och hela världen till syndens vågskål istället för att döma dig själv och hela världen till förtjänstens vågskål. Du står på vågen och får den att luta åt den ena eller den andra sidan genom att vara ansvarig för hela världen.

[88939]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.09.24, Baal Hasulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3