Det var inte jag

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag sluta tänka på det förflutna när minnen helt enkelt dyker upp?

Svar: Jag förstår och vet att det är mycket svårt, men du måste förstå att detta är ett spel, att du blir testad om du är benägen att ge dina attribut hela ditt liv åt Skaparen.

Om du accepterar det faktum ”Att det finns ingen annan än han” åtminstone  lite, sen måste du bestämma om det var du som orsakade det som hände dig, eller om det var Skaparen som opererade dig.

Du bör känna samma om framtiden: Allting beror på reshimot (andliga gener) som kommer avslöjas i dessa reshimot och ljuset kommer att uppstå i dem. Du är som en mellanhand som måste avgöra till vilken grad och hur ljuset kommer påverka reshimon.  Det finns ingenting förutom Ljuset och reshimot, och här kan du matcha de två, förbinda dem, och bringa dem närmare varandra.

Detta är möjligt enbart gällande framtiden, för i det förflutna har saker redan skett, och de skapades av Skaparen. Det är sättet som det var tänkt; det var förutbestämt. Det handlar inte om att du skulle kunna ha gjort saker och ting annorlunda.

Du kan inte yttra dig om framtiden vid detta ögonblick eftersom du inte är mellan de två världarna ännu och kan inte knyta dessa två motsatser till en. Men du måste säga att det inte var du, du gjorde ingenting i det förflutna; det var Skaparen, det var Skaparen som gjorde allt, och du håller med om denna tanke och känsla angående det förflutna.

En stund senare, när du bestämt att du håller med angående det förflutna, kommer du känna de tunga tankarna och ångern igen. Återigen kommer du tänka varför du inte gjorde eller gjorde något, varför du uppträdde på ett visst sätt mot någon, varför du tappade något; jag förlorade pengar här och missade goda tillfällen i livet. Det finns många saker som du kan ångra gällande ditt liv. Detta sår öppnas upp igen så att du kan undersöka ditt förflutna så att du kan göra färdig din attityd mot den övre kraften, mot den enda kraften som opererar i verkligheten.

[118010]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.10.07, Zohar

videoikon WMV | ljudikon MP3