Börja med gruppen

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur kan jag skapa en attityd till livets negativa aspekter, trots de känslor som de ger upphov till?

Svar: Om du var införlivad i en grupp skulle du bemöta allting på ett korrekt sätt, i varje tillstånd, på varje nivå. Du måste underlägga dig gruppen, se vännerna som de största i vår generation och konnekta med dem för att skapa den kollektiva kraften i ömsesidig garanti. Genom denna kollektiva kraft, och inte på egen hand, kan du börja klargöra saker och ting. Detta är redan givandets kraft, kraften som i sitt attribut liknar Ljuset. Detta böra vara utgångspunkten. Om jag påbörjar vägen på egen hand, i vilken riktning går jag? Tillbaka till mitt skräp? Nej, jag måste vända mig mot Ljuset genom att vara vid dess sida.

Fråga: Men varför kan vi inte avsluta arbetet i ett slag?

Svar: Om allting vore så enkelt, vad skulle du då göra i livet? Profeterna säger: ”Den dagen efterfrågades Jakobs överträdelse och den var borta”. Detta betyder att vi kommer att söka överträdelserna och inte hitta dem eftersom när det inte finns något att korrigera, så är det också ett stort problem. Kärlek kan inte existera utan någon friktion. Det är alltid på det sättet.

Till slut, om jag skapar rätt kontakt med vännerna, så slutar allt med det, eftersom att jag i och med det känner och uppfattar allting som händer på ett korrekt sätt och relaterar på ett korrekt sätt till mitt tillstånd, till Ljuset, och till korrigeringen. Huvudsaken för mig är att stabilisera mig själv inom gruppen. Denna inställning är rätt för alla, både för veteraner och nya studenter.

Från 4e delen av den Dagliga Kabbalalektionen 2012-06-06, Arvut (Ömsesidig Garanti)