Vad är det som krävs av oss och disseminering

Dr. Michael Laitman Vi måste skapa vårt egna media agentur: television, radio, nyhetstidningar, och internet. Vi måste bygga ett system för barnens utbildning, Såväl som kvinnornas organisation. Kvinnorna är redo att arbeta. De känner problemen som blir mer och mer avslöjade, mer än männen gör. Och de har  en enorm kraft av påverkan som inte har tagits till vår fördel på ett tillräckligt effektivt sätt. Detta är mycket viktigt.

VI behöver vända oss till regeringar. Kontakterna som finns idag med FN, UNESCO, och andra organisationer är inte tillräckligt, vi behöver göra det med massivt  stöd från forskarna och att vi hänvisar till deras arbete.

Det finns många plan, men vi kan inte realisera dom på grund av att våra kreativa förmågor är begränsade. Vi behöver dagligen skriva dagliga artiklar och lägga ut dom på nätet. Vi behöver göra korta klipp med attraktiva animationer, där vi förklarar olika aspekter av våra budskap på ett enkelt sätt. Men detta existerar inte. Vi behöver många människor där var och en skapar en särskild påverkan gentemot världen.

Från den femte delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.09.23, ”Ett budord”