Förstå varandra och uppenbara Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Alla består vi av manliga och kvinnliga delar. Hur ska jag arrangera de maskulina och feminina delarna inom mig för att spela rätt roll i relation till den manliga gruppen?

Svar: Precis, vi består alla av både manliga och kvinnliga delar. Om det inte var så att både en man och en kvinna existerar inom oss skulle vi inte kunna kommunicera med varandra. Varje molekyl, varje atom, varje partikel består av två motsatta delar; annars skulle de inte existera.

Jag kan kommunicera med och förstå kvinnor just för att det finns en kvinnlig del i mig förutom min dominanta manliga del. Annars skulle jag inte på något vis förstå vad det är . Sönderfallet av den gemensamma viljan (kli) gör det möjligt för oss att bestå av motsatta delar, som i sin tur tillåter oss att ta kontakt och förenas.

Av denna anledning måste man inom sig föreställa sig en form av det motsatta könet, den motsatta delen, och använda denna del för att, om jag är man, gå in i den kvinnliga delen, för att förstå, förnimma och se dessa efterfrågningar, inre begär, strävanden, och försöka att vara mer lyhörd för dem. Och detsamma gäller för kvinnor.

Kvinnor är ofta kritiska till och har stora krav på män. Män behöver behandlas lite som barn, och kvinnor måste vara som något av mödrar till dem. Detta är riktigt, mer korrekt.

En man är alltid under antingen en moders eller hustrus inflytande. Vi tror att han är helt fri, men i själva verket är detta inte sant. I ett korrekt samhälle kontrollerar först modern och sedan frun mannen. Detta är verkligen ett korrekt samhälle eftersom kvinnan är närmare naturen, hon begår färre misstag och är mer balanserad. Jag talar om ideala tillstånd, vad naturen praktiskt har givit oss. Och detta är anledningen till att vi måste vara mer lyhörda mot varandra.

Vi börjar förstå Skaparen när vi har en ordentlig förbindelse mellan varandra. Skaparen uppnås som det gemensamma elementet mellan oss, som består av båda delar. Han kallas “Boreh”, från orden “Bo” och “Reh,” vilket betyder “kom” och “se”. Detta är Skaparens namn. Vad betyder ”kom” och ”se”? Uppnå denna egenskap och du kommer att upptäcka den inom dig—detta kommer att vara Skaparen. Och hur uppnår vi Honom? Vi gör det specifikt genom en ömsesidig förbindelse.

Detta är varför en ömsesidig, korrekt förståelse, tillsammans med att riktigt komma närmare varandra i syfte att uppenbara Skaparen kommer att föra oss till målet.

Från den andra lektionen under Moskvakongressen, 2011.06.10
videoikon WMVljudikon MP3